Islam a islamizmus si už podmanili Škandináviu. To je varovanie aj pre SR!

03.03.2019 23:00

Švédsko a Nórsko už takmer štyri desaťročia robia veľmi „veľkorysú“ migračnú politiku, čo je dôvodom, že moslimská komunita v týchto krajinách je obrovská. A to so všetkými negatívnymi dôsledkami, ako sme ich intenzívne mohli spoznať na vlastnej koži aj my od roku 2015.

Švédi a Nóri už pred viac ako dvadsiatimi rokmi bojovali s veľkými integračnymi problémami týchto moslimov. O tom však žiadne európske médiá nikdy neinformovali. Zamlčali nám to aj politici.

Vedeli však o tom veľmi dobre západní žurnalisti i politici a samozrejme vedela o tom aj Merkel. Napriek tomu otvorila hranice a vpustila do EÚ obrovskú lavínu migrantov. Pritom od Švédov, Nórov, ale medzičasom už aj od Dánov veľmi dobre vedela o obrovských ťažkostiach s integráciou moslimov v Škandinávii, i o ich vysokej kriminalite.

Škandinávci ich nielenže vôbec nedokázali integrovať v priebehu rokov, ale ich problémy v tomto smere masívne narastali a narastali a dnes doslova explodujú. Napriek tomu celé desaťročia neupravili zákony tak, aby utlmili migráciu a aby aj ochránili domáce obyvateľstvo pred rastúcou kriminalitou migrantov.

Až posledné dva roky sa začali v tejto oblasti podnikať prvé kroky, keď sa aj časť škandinávskych médií osmelila vzniesť kritiku an neznesiteľný stav.

Napríklad nórska televízia začala vysielať v tomto roku autentické reportáže o strachoch Nóroch z migrantov. Prvá reportáž sa začala opatrne a netýkala sa Nórska priamo, ale Švédska a jej názov bol Švédske pomery.

Reportáž líčila katastrofálne pomery z 22-tisícového mestečka Rosengard  pri Malmö. 90 percent jeho obyvateľov sú migranti, alebo ich potomkovia. 10 percent pôvodneho obyvateľstva tam žije  v strachu z neustáleho ohrozenia.

Streľba, horiace autá, kravaly mladistvých, početné bandy, ktoré vedú medzi sebou boje, alkoholizmus a všadeprítomné drogy sú tam na každodennom poriadku. V Rosengarde je obrovská nezamestnanosť a tým aj žiadna prespektíva pre mladých. Po integrácii do švédskej spoločnosti tam niet ani stopy. Na jednej stene je načarbaný veľký nápis:

„Možeš chcieť opustiť toto mesto, ale Rosengard ťa nikdy neprepustí“

Nórske médiá „utešujú“ Nórov, že ešte nemajú švédske pomery. Je to však len cynizmus a či ďalšie zámerné klamanie obyvateľstva. Svedčí o tom aj kniha žurnalistu Einara Haakaasa, s názvom Pozor – švédske pomery v Nórsku.

Opisuje v nej prepojenia albánskej mafie s migrantami vNórsku a z toho plynúce nebezpečia a ohrozenia Nórov.

V súčasnosti už je každý tretí obyvateľ Osla migrant prvej alebo druhej generácie. Z nich je  takmer polovica z Pakistanu. 96 percent z nich si berú partnera do manželstva len z vlastnej populácie. Tak si to nielen želá, ale aj prikazuje ich rodina. Tlak rodiny a tradícia žiadajú, aby ostali verní pakistanskej kultúre a neprijali nórsku a európsku kultúru. Tieto rodiny sa rozmnožujú v priemere 3 až 4 krát rýchlejšie ako nórske rodiny a bežne praktizujú fundamentalistický islam.

Toto všetko a ešte oveľa viac o migrantoch v Európe Berlín, Paríž a Brusel veľmi dobre vedeli a ak čo len trochu poznajú dejiny, tak dobre vedia aj to, že Avari, Huni, Mongoli, Tatári, Arabi a Turci sa celé stáročia – v podstate už 1500 rokov - usilujú dostať Európu do svojej moci a čo sa im dovtedy nepodarilo, tak to im umožnila teraz EÚ.