Invázia utečencov je geopolitický prostriedok globálnych elít na vydieranie Európy

21.08.2018 21:56

Pôvodcovia tejto zákernej vydieracej politiky, porušujúcej všetky ľudské práva – ktorí patria pred súdny tribunál v den Haagu, kam ich zbabelí sudcovia ale nikdy nepredvolajú – sledujú neúprosne a konzekventne svoj cieľ. Za každú cenu a všetkými im dostupnými prostriedkami ovplyvniť a určovať reakcie a konanie ich cieľových štátov.

Preto robia všetko preto, aby v  nich využili vo svoj prospech protichodné politické záujmy zoskupení tamojších vplyvných politikov, ktoré navzájom konkurujú. A ich ľudia a im patriace organizácie v týchto štátoch sú účinnými hlásnymi trúbami, ktoré demagogickým spôsobom pôsobia na rôzne vrstvy obyvateľstva a zísakavajú ich pre ciele globálnych elít, ktorým slúžia.

Autorka a publicistka Kelly Greenhill svojou publikáciou Masová migrácia ako zbraň ponúka verejnosti prvú dôkladnú systematickú analýzu pôsobenia vydieračského inštrumentu globálnych elít, ktorý pracuje v úzadí zamaskovaný, takže ostáva nespozorovaný veľkou väčšinou ľudstva.

Jej publikácia skvelým spôsobom analyzuje a vysvetluje celé komplexné pozadie strategicky riadenej a usmerňovanej migrácie. Sú v nej aj politické rady a odporúčania ako je možné sa proti nej brániť. Autorka objasňuje prečo niektoré štáty nasadzujú migráciu ako zbraň a prečo to iné štáty nerobia.

V podstate sú silné migračné vlny umelo vyvolané len preto, aby ten čo ich spustil dosiahol svoje vojenské, politické a ekonomické ciele na úkor štátu alebo štátov, do ktorých migračné vlny nasmeroval.  Migračné vlny sú veľmi účinné a pôsobia veľmi rýchlo.