Inštitút potvrdil: V Nemecku panuje veľký strach z teroru a násilia

16.02.2018 23:50

V stredu uverejnil Inštitút pre demoskopiu v Allensbachu svoj Sicherheitsreport 2018 (správa o bezpečnosti).

Je v ňom dôrazne uvedené , že strach občanov Nemecka extrémne narastá, dokonca aj u detí.

Podľa správy  Inštitútu majú Nemci najväčší strach z teroristických atentátov a zločinného násilia.

Až 73 percent  10 a 11 ročných detí v Nemecku má strach pred atentátmi.

Z občanov starších ako 16 rokov má strach pred islamistickým terorom 36 percent.

Na druhom mieste je strach pred kriminálnym násilím. Toho sa obáva 28 percent Nemcov

27 percent občanov sa obáva najviac vlámania a krádeže

86 percent Nemcov je za to, aby bezpečnostné orgány dostali od zákonodarcu ešte viac kompetencií.

Napríklad aby mohli mať okamžitý prístup na osobné údaje podozrivej osoby na počítači,v banke, na mobile, atď.

Každé štvrté dieťa na západe Nemecka má strach pred ďalším nárastom počtu utečencov v krajine. Vo východnej časti Nemecka  je to dokonca  každé druhé dieťa.

Prieskum ukázal aj to, že až takmer 20 percent detí v Nemecku žije v pomeroch pod hranicou chudoby.