Indickí archeológovia stoja pred záhadou - zobrazujú prastaré jaskynné maľby kozmickú loď?

01.09.2014 00:33

Indický archeológ JR Bhagat opísal záhadné jaskynné maľby v denníku Times of India. Sú na nich humanoidné bytosti, ich tváre však nemajú nijaké črty. Stoja vedľa vozidla pripomínajúceho kozmickú raketu. Maľby boli objavené v štáte Chhattisgarh v distrikte Kanker, v podzemných jaskyniach. Podľa zistenia archaológov sú približne 10 000 rokov staré. Jaskyne ležia pod dedinami Chandeli a Gotitola. 

Dedičania porozprávali archeológom prastarú legendu, ktorá sa u nich od nepamäti rozpráva ďalej a ďalej novým potomkom: "Pred dávnym časom prišli k nim z neba bytosti, ktoré sa nazývali "národom Rohela", vzali so sebou niekoľkých domorodcov, vzniesli sa s nimi k oblohe a už ich nikto nikdy viac nevidel." 

Obrazy sú namaľované prirodzenými farbami, ktoré napriek tisícročiam sotva vybledli. Zvláštne postavy na nich držia zbraniam podobné objekty. Na niektorých zobrazeniach majú cudzie bytosti dokonca aj obleky podobné našim kozmonautom. Bhagat hovorí, že  ak poprieme tézu, že ide o návštevníkov mimozemskej civilizácie, tak ostáva len také vysvetlenie, že si to maliari spred 10 000 rokov všetko len vyfantazírovali, čomu však len ťažko uveriť. 

Archeologický inštitút z Chhatisgarhu, kde pracuje Bhagat, chce v tejto veci nadviazať spoluprácu s indickým Úradom pre kozmické lety a s americkou NASA. To poukazuje na to, že indickí archeológovia sú toho názoru, že indické jaskynné maľby môžu znázorňovať príslušníkov cudzej civilizácie.