Ideme plným plynom do EÚ-plynovej diktatúry?

28.07.2022 22:55

So svojim už pripraveným núdzovým plynovým plánom chce EÚ zbaviť členské štáty ich ďalších práv. V rámci tohto plánu má byť Ursula von der Leyen splnomocnená k tomu, aby bola oprávnená štáty donútiť k šetreniu, a to takou mierou ako to uzná za vhodné. To by bolo dramatické a možné v prípade,  že situácia s plynom sa veľmi zhorší a štáty nebudú ochotné ho dostatočne šetriť. Pritom je práve Brusel do veľkej miery spoluzodpovedný za obrovské problémy s plynom, ktoré teraz máme.

Pripomeňme si, že EÚ-komisia nebola volená demokraticky – priamo občanmi. V podstate je to zhromaždenie a či inštitúcia, kde sú prevažne politici, ktorí boli vo svojich krajinách nie veľmi úspešní, prípadne tam stroskotali, ale mali dobré kontakty a tak dostali lukratívne pozície tam, kde nie sú veľmi na očiach občanov, ale napriek tomu veľmi ovplyvňujú rozhodnutia Bruselu. 

A najviac samozrejme žena, ktorá zanechala všade, kde vládla za sebou spálenú zem. Bolo tomu tak na Ministerstve pre rodinu, na Ministerstve pre sociálne veci a predovšetkým na jej poslednom  pôsobisku v Nemecku, na Ministerstve obrany. Všade tam bola Ursula von der Leyen ministerkou.

Plynový núdzový plán umožní Bruselu nanútiť EÚ štátom, aké objemy plynu musia ušetriť, a to bez akýchkoľvek rokovaní  medzi von der Leyen a ich predstaviteľmi. To bude možné v prípade, že sa dodávky plynu dramaticky znížia.

V každom prípade je to novum v dejinách EÚ, že v budúcnosti bude prípustné  nútiť členské štáty k niečomu proti ich vôli.

Bude tak plynová diktatúra začiatkom totálnej diktatúry v EÚ?