Ide o našu budúcnosť – necháme sa obsadiť cudzou kultúrou?

17.03.2018 23:45

Nie je ďaleko čas, keď mladí ľudia západnej Európy zažijú nepríjemné a osudové precitnutie, že sa vo vlastnej krajine stanú minoritou a že stratia jediné miesto na svete, ktoré dovtedy mohli označovať za svoju vlasť. Vytvorili sa také cudzie mocenské štruktúry, ako ich svet ešte nepoznal.

Tak začal Viktor Orbán svoju skvelú reč  15. marca v Budapešti na počesť 170. výročia boja Maďarska za slobodu.

Pozdravil v nej účastníkov sviatku maďarskej slobody. Zvlášť pozdravil poľskú delegáciu  a početných poľských účastníkov, ktorí sa zúčastnili veľkého mierového pochodu.

Orbán povedal: „Naša spolupatričnosť s Poľskom je hlboká a prirodzená, a to že spolu patríme a spolu držíme, je zdrojom našej sily. V časoch nášho veľkého vodcu a mysliteľa Kossutha sa písalo a hovorilo, že Maďarsko a Poľsko sú ako dva večne žijúce silné duby, ktoré majú vlastné kmene, ale ich korene sa objímajú, lebo sú navzájom neoddeliteľne poprepletané. A preto je existencia, sila  a životaschopnosť jedného predpokladom pre život a zdravie toho druhého a naopak.

A dnes to nie je inakšie. Keď je Poľsko silné, potom je silné aj Maďarsko a nemôže zahynúť. A ak je silné Maďarsko, tak môžeme pomôcť našim poľským priateľom vždy, keď to budú potrebovať. Preto nie je náš obrovský mierový pochod len pochodom za slobodu našej vlasti, ale je zároveň aj manifestáciou za Poľsko a za jeho slobodu.

Rešpekt pre Poľsko! Rešpekt pre Maďarsko!“

Ja dodám, že týmto mocenským štuktúram, o ktorých hovorí Viktor Orbán, sa práve teraz darí rozložiť  Slovensko a potom ho chcú vytrhnúť zo zväzku Maďarka, Poľska a Česka a tak rozbiť spoločenstvo V4.

Slovensko je najslabší článok tejto skupiny, a to z viacerých dôvodov. Najhlavnejší je ten, že Slováci sú veľmi slabo zakorenení vo svojej národnej identite a nesmierne ľahko podliehajú cudzím vplyvom.  A v neposlednom rade sa dajú veľmi ľahko kúpiť.

Bol by som veľmi rád, keby mohol Viktor Orbán povedať tie isté slová o Slovensku, ako ich povedal o Poľsku a zvolať: „Rešpekt aj pre Slovensko!“

Slovensko, nedaj sa premeniť na neslobodnú krajinu koriacu sa tým, ktorí ťa chcú len použiť a využiť a zaplaviť ťa cudzou kultúrou a za to ti podhodia za hrsť judášských grošov.