Huby nie sú rastlinami - zaraďujeme ich k zvieratám?

30.12.2014 20:45

Na prvý pohľad sa azda každému zdá, že huby patria k rastlinám. Avšak huby rastlinami nie sú. Nepatria však ani do zvieracej ríše. To je každému jasné a ako argument pre tento fakt by väčšina z nás uviedla v prvom rade to, že nemajú schopnosť sa pohybovať. To však ako argument ale nestačí, pretože napríklad morské huby sa tiež nedokážu aktívne pohybovať, ale napriek tomu ich zaraďujeme do zvieracej ríše. Hlavný charakteristický rozdiel medzi zviertami a rastlinami je v tom, že rastliny majú odlišnú štruktúru buniek ako zvieratá. Bunky rastlín majú bunečné steny, naproti tomu bunky zvierat ich nemajú. 

Huby preto nepatria medzi rastliny, lebo u nich neprebieha nijaká fotosyntéza. Tento chemický proces, je charakteristickým aspektom všetkých rastlín. Fotosyntéza je základom ich života. Jej prostredníctvom si vytvárajú rastlinný cukor. K tomu potrebujú len svetlo a vodu a pritom do okolia "vydychujú" kyslík a z atmosféry prijímaju kysličník uhličitý. 

Huby patria k inej druhovej ríši. Do tejto ríše patrí napríklad aj droždie.