Hrozí baltským štátom nebezpečie od Ruska?

23.03.2014 00:09

Početné západné médiá tvrdia, že baltským štátom hrozí nebezpečie obsadenia Rusmi. Okrem iného vychádzajú z toho, že Riga, Tallin a Vilnius sa veľmi vehementne zasadzovali za sankcie proti Moskve a že Putin ich za to bude chcieť potrestať. V každom prípade to západná tlač tak publikovala.

 

Môj komentár:    

 

Tieto informácie sa ale nezakladajú na pravde - tak ako nie je pravdou, že viac ako sto mŕtvych pri demonštráciách v Kyjeve ide na konto príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým mal dať príkaz k streľbe Janukovič. Baltské štáty sú úplne závislé na dodávkach energie z Ruska. Napriklad  Litva poberá 100 percent zemného plynu a 60 percent elektrického prúdu z Ruska a už len z toho dôvodu by nikdy neurobila nič proti Rusku, čo by jej mohlo uškodiť. Západoeurópska tlač informuje, odhliadnuc od niekoľko málo výnimiek, neobjektívne o  Rusku a neustále vyvoláva dojem, že Rusko je bezohľadný agresor. Vyhlásenie ministra zahraničia Litvy, Linasa Linkevičiusa, ktorý určite nie je priateľom Vladimíra Putina, je v ostrom rozpore s informáciami západných médií. Linkevičius povedal, že myšlienka, ktorá vyšla z dočasnej kyjevskej vlády a inciovala oficiálne obmedzenie práv rusky hovoriaceho obyvateľstva Ukrajiny, bola nekonečnou a nezmyselnou provokáciou, a to tak tohto etnika, ako aj ruskej vlády v Moskve. Západ na to vôbev nereagoval a nechal v tomto smere dočasnej vláde voľnú ruku. Kto však pozná ruskú vojenskú doktrínu - a západní politici by ju poznať mali - ten dobre vie, že Moskva na takéto provokácie reagovať musela.