Hrozba islamistického salafizmu v Nemecku narastá - Hessensko robí protiopatrenia

04.08.2014 11:01

Vláda spolkovej krajiny Hessensko sa rozhodla zaviesť rozsiahle opatrenia proti narastajúcemu vplyvu salafistov v krajine. Chce nimi predovštkým zabrániť, aby mladí ľudia - najmä takí, ktorí majú pocit, že ich budúcnosť nemá nijakú perspektívu - sa neocitli v pasci radikálno-salafistickej scény.

Hessenský minister vnútra Peter Beuth predložil pred niekoľkými dňami hessenskému parlamentu vo Wiesbadene balík rozsiahlych prevenčných opatrení proti salafizmu a jeho šíreniu v Hessensku. Dúfa, že tieto opatrenia preberú aj vlády ostatných nemeckých spolkových krajín.
Salafizmus je nebezpečný religiózno-politický extrémizmus, ktorý  vyrástol  v lone islamu a predstavuje v Nemecku v súčasnosti najdynamickejšie a najrýchlejšie sa šíriace hnutie.

Protisalafistický program ministra Beutha cieli predovšetkým na školy, lebo salafisti a ich propagátori sa zameriavajú najmä na žiakov a študentov, aby ich svojou skvele prepracovanou ideológiou zlákali do svojich sietí, z ktorých je veľmi ťažké a aj veľmi nebezpečné, chcieť sa neskôr vyslobodiť.
Školení experti, ktorí dobre poznajú islam a jeho výklad a poznajú aj nástrahy salafizmu, budú v rámci protisalafistického programu hľadať kontakt k tým mladým, ktorí sa už salafizmom zradikalizovali, ale i k tým, ktorí sú ešte len na začiatku tejto nebezpečnej cesty. Na školách, ktoré sú salafizmom najviac ohrozené, sa budú konať protisalfistické kurzy a workshopy.
V Hessensku je v súčasnosti takmer 2000 salafistických aktivistov a agitátorov.