Homburg: Migranti si vymysleli „útok nacistov“, aby dostali byty

26.05.2019 15:00

A traja migranti ich dostali od mesta napriek tomu, že polícia rýchlo zistila, že „útok nacistov na nich“ sa konal len v ich fantázii. Hoci sa dopustili trestného činu vydierania, neboli odsúdení a aj byty im ostali.

A Mestský úrad v sárskom meste Homburg len lakonicky oznámil, že nechcel mať s nimi ďalšie „problémy a opletačky“, ktoré by istotne nasledovali, ak by im byty odobral.

Samozrejme takéto a podobné kriminálne činy migrantov vôbec nie sú stíhané, a tak nie sú zahrnuté ani v žiadnej oficiálnej štatistike.

Bolo zistené aj to, že ešte predtým zmienení traja migranti prehovárali v dome azylantov v Homburgu, kde boli ubytovaní, iných migrantov, aby ubytovňu podpálili (to bol ďalší ich trestný čin, ktorý nebol potrestaný a tým ani nebol zahrnutý v štatistike).

Keď to tí ale odmietli, tak si vymysleli útok nacistov. A napokon boli kráľovsky odmenení,  pričom sa stali žiarivým príkladom toho, ako sa migranti ľahko môžu dostať k bytom. A to v Nemecku, kde vládne veľká bytová kríza a kde voľné byty s  nízkym nájomným, sú len mimoriadne zriedkavo k dispozícii.