Holandsko má najlepší a najsociálnejší dôchodkový systém v EÚ

22.10.2019 21:12

A veľmi pravdepodobne je aj najlepší na svete. Je to priam neuveriteľné, ale v priemere dostanú dôchodkyne i dôchodcovia v krajine tulipánov až 98 percent zo svojho priemerného hrubého zárobku. Dôchodok  dostanú Holanďania dokonca aj v takom prípade, ak niekto nikdy nezaplatil do štátnej dôchodkovej kasy ani jediný cent, lebo z nejakého dôvodu nikdy nepracoval. Potom dostane základný dôchodok 1200 eur brutto – podmienkou je, že dotyčný musel žiť v Holandsku aspoň 40 rokov. Všetci ostatní, ktorí pracovali, dostanú podstatne vyšší dôchodok.

Keď sa Holanďana opýtate, či sa to v Holandsku nepociťuje ako nespravodlivosť, že dôchodok dostanú aj ľudia, ktorí nepracovali, tak  vám povie, že Holanďania sú veľmi sociálne založení a preto sú im také pocity cudzie a okrem toho, že taký človek dostane predsa len základný dôchodok, teda najnižší.

Aj v Nemecku existuje tzv. Grundsicherung (základné zabezpečenie) v starobe – ale na rozdiel od Holandska musí nemecký žiadateľ preukázať, že nemá nijaký majetok a ani peniaze v banke. A ak má deti, ktoré majú majetok, prípadne peniaze v istej hodnote, tak ho musia podorovať, a to aj vtedy, keď už majú vlastnú rodinu. Okrem toho v Nemecku, na rozdiel od Holandska, je Grundsicherung len vo výške existenčného minima.

Mnohí Nemci sa ničoho neobávajú tak veľmi ako toho, že ich postihne Altersarmut (chudoba v starobe), pojem, ktorí Holanďania nepoznajú, lebo každý Holanďan má aspoň taký dôchodok, že môže z neho zaplatiť nájomné, ak nemá vlastný byt, a okrem toho má aj dostatok peňazí na potraviny a na oblečenie.

Nemecké periodikum Wirtschaftswoche z 12.9.2019 uvádza, že až 9 miliónov nemeckých dôchodcov je postihnutých s Altersarmut. Niečo také je pre Holanďana absurdné a nemysliteľné a nedokáže pochopiť, prečo nemecký štát, ktorý patrí k najbohatším na svete, má už desaťročia taký mizerný a nesociálny systém, ktorý nie je schopný zabezpečiť všetkým starým občanom bez rozdielu dôstojnú a spokojnú starobu.

Holandskí experti vypracovali štúdiu, ktorá dokazuje, že chudoba v starobe spôsobuje, že starí ľudia sa cítia osamelí a izolovaní, pričom veľmi mnohí upadnú do trvalých depresií a stanú sa oveľa náchylnejší na choroby.

Títo experti odporúčajú  štátom EÚ, ktoré majú podobné nedokonalé dôchodkové systémy ako Nemecko, aby sa ich pokúsili prepracovať podľa holandského vzoru.