Holandsko: Ak Rakúsko zavedie povinnosť očkovania, musí byť z EÚ vylúčené

30.01.2022 23:03

Rakúsky kancelár Nehammer a rakúska vláda dostali z Holandska veľmi nepríjemý doporučený list s obsahom, aký určite nečakali. Je v ňom žiadosť o okamžité zrušenie povinného očkovania, v opačnom prípade bude Brusel vyzvaný, aby pozastavil členstvo  Rakúska v EÚ.

Odosielateľom listu je jedna z najrenomovanejších holandských advokátskych kancelárií Maes Law B.V. z Bredy

Holandskí právnici v liste zdôvodnili neoprávnenosť povinného očkovania o.i. nasledovne:

1, OP opatrenie nie je zlučiteľné s EÚ právom  na slobodu pohybu občanov – preto kancelária podá žalobu na EÚ komisiu

2, vzhľadom na omikron uvádzajú právnici v liste, že medzičasom je dokázané, že očkovanie neredukuje počet infikovaných. Práve naopak – už tri mesiace po očkovaní je riziko infekcie pre očkovaného podstatne vyššie, ako pre neočkovaného. To dokazujú aj aktuálne dáta z Dánska.

3, preto je povinné očkovanie porušením viacerých základných občianskych práv a je to zo strany rakúskej vlády najmä voči neočkovaným  vyslovene diskriminujúca a stigmatizujúca politika.
 4,  nový rakúsky zákon o očkovaní je aj preto perfídny, lebo umožňuje bohatým, aby sa z povinnosti očkovania vykúpili zaplatením finančnej pokuty.

5,  Rakúsko týmto zákonom porušuje ako Chartu základných práv, tak aj Chartu základných práv  EÚ (CHEU).

Článok 8 Európskej Konvencie na ochranu ľudských práv a základných práv (EKSM) zakazuje taký svojvoľný zásah štátu do osobnej integrity ľudského organizmu.

 

Právnici z Bredy na záver upozorňujú kancelára Nehammera, že taký protiprávny zákon vyvolá divokú búrku protestov, a to nielen v Rakúsku a zároveň spôsobí aj uvalenie početných sankcií. Rakúsko sa totiž s takým zákonom doslova vyčleňuje z rámca európskeho právneho poriadku a preto holandská advokátska kancelária – ak Viedeň svoj zákon nezruší – požiada EÚ komisiu a Radu EÚ, aby zaviedli príslušné opatrenia na  okamžité pozastavenie členstva Rakúska v EÚ  a následne aj jeho vylúčenie.