Hlbiny oceánov a morí poznáme oveľa menej ako diaľavy kozmu

30.08.2014 11:31
 

Teleskopy, rádioteleskopy a kozmické sondy sú schopné "vidieť" veľmi hlboko a či ďaleko do kozmu. Preto je možné pozorovať a spoč´tavať hviezdy, galaxie, kozmické hmloviny a i vzdialené planéty. Môžeme dokonca zhotovovať podrobné mapy Mesiaca, Marsu i ďalších planét. 

Hlboko pod hladinou morí je však situácia iná. Vládne tam slabá viditeľnosť a v hĺbkach niekoľko tisíc metrov úplná tma. Oceánológovia tam preto môžu robiť len takzvané bodové pozorovania a mapovania. Preto nám úplne chýbajú prehľadné, podrobné a globálne informácie o tom, čo všetko žije hlboko v oceánoch a čo sa tam deje.