Gréci si ctia a obdivujú Helmuta Schmidta a neobľubujú Angelu Merkelovú

15.10.2014 16:08

Kancelárka Angela Merkelová je v Grécku veľmi nepopulárna. Veľká väčšina Grékov má o nej zlú mienku. Z ich pohľadu okrem iného nepreukázala dostatočnú senzibilitu pre ich ťažkú ekonomickú krízu a nezmyselne ich nútila k extrémne tvrdému kurzu šetrenia, čo malo za následok veľké zvýšenie nezamestnanosti, takmer úplne rozbitie sociálneho systému v Grécku, včítane kastrofálneho zhoršenia  zdravotného zabezpečenia obyvateľstva a vrhnutie státisícov Grékov do extrémnej chudoby a biedy.

Niekdajší kancelár Helmut Schmidt, naproti tomu, užíva v Grécku vysoké uznanie a je pre Grékov najuznávanejším zahraničným politikom.

Včera mu Univerzita Atény udelila na radnici mesta Hamburg čestný doktorát. Rektor aténskej univerzity v laudáciu, pri slávnostnom udelení titulu, o.i. povedal, že Helmut Schmidt je nielen pre aténsku univerzitu, ale zároveň pre všetkých Grékov, vzorom politického človeka, ktorý plne odpovedá ideálom európskej integrácie a im dlhé roky slúžil a ešte aj vo svojom vysokom veku neustále slúži. Pričom dokázal spojiť jedinečným spôsobom s politikou aj humanizmus a kultúru. Podľa rektora sú si všetky politické strany a sily v Grécku za jedno v tom, že vynikajúca osobnosť Helmuta Schmidta je jedným z najvýznamnejších architektov zjednotenej Európy a zároveň aj skvelým symbolom pre grécko-nemecké priateľstvo.