Gravitácia - fyzika dodnes nevie vysvetliť, čo nás drží na zemi

01.01.2016 23:29

Gravitačná sila je jednou zo štyroch elementárnych síl, ktoré pôsobia v kozme. Zvyšné tri sily sú: elektromagnetická sila, sila slabého vzájomného pôsobenia (pôsobí len na veľmi krátkych vzdialenostiach) a sila silného vzájomného pôsobenia (je 10 na 11 krát silnejšia ako sila slabého vzájomného pôsobenia).

Pri zmienených troch silách veda dokázala, že ich nositeľmi sú konkrétne existujúce častice, ako napríklad fotóny, gluóny, bozóny. Fyzici sú preto presvedčení , že aj gravitačnú silu musí prenášať nejaký špeciálny druh častíc. Už dávnejšie našli pre ne meno – nazvali ich gravitónmi. Problémom je len maličkosť – dodnes ich ešte nikto neobjavil a nedokázal ich existenciu. Čo je však horšie, je to, že ešte stále neexistuje ani len žiadna prijateľná teória, ktorá by ich existenciu dokazovala.

Preto sa fyzika zatiaľ musí uspokojiť s Einsteinovou teóriou gravitácie, ktorá gravitačnú silu vysvetluje ako geometrickú vlastnosť priestoru. Opisuje to Einsteinova všeobecná teória relativity, kde sa hovorí o tom, že čím je hmotnosť nejakého telesa  väčšia, tým viac zakrivuje priestor a tym viac priťahuje k sebe iné objekty.

Problém je ale v tom, že Einsteinova teória nie je v súlade s takzvaným teóriami poľa, ktoré vysvetlujú zvyšné tri sily v kozme. A tak, hoci gravitácia sa nám zdá úplne samozrejmá a sme s ňou všade a neustále konfrontovaní, aj tak nevieme vysvetliť podstatu a princíp toho, čo nás drží pri zemi a prečo dozreté jablko padne z jablone vždy len k zemi.