Globálny ekonomický imperializmus je hrobárom pozitívnych vlastností Slovanov

12.11.2015 16:14

Tento ekonomický imperializmus vôbec nie je  kompatibilný s dušou Slovanov, ktorá bola citlivá, priateľská a poznala súcit a lásku. To všetko sa postupne a pomerne rýchlo z našich slovanských sŕdc vytratio. Aj my sme v zaslepení podľahli ošiaľu z víťazstva ekonomického imperializmu a oslavovali sme totálne Entfesselung der Märkte (trhy pustené z reťaze), ako najvyššiu slobodu človeka a ako najlepšiu možnosť na vytvorenie blahobytu. 

Podotýkam, že toto je z filozofického i psychologického pohľadu absolutne nezlučiteľným protikladom. 

Kto je naozaj vnútorne slobodný, ten nechce a nepotrebuje blahobyt. Snaha o dosiahnutie blahobytu a luxusu zotročuje indivíduum, a to nemože byť preto už len principiálne nikdy vnútorne slobodné.  

Pomaly sa z tohto klamného "pekného" sna však prebúdzame. Je však už neskoro - reťaze, ktorými sme sa dali dobrovoľne a nadšene spútať, sú natoľko komplexné, že ich už nedokážeme pretrhať!!!  

Toto všetko bolo možné preto, lebo po 9. novembri 1989 vypukla po páde komunizmu obrovská eufória a všetko čo pochádzalo zo Západu  sa stalo neobjektívne a bez najmenšej kritiky vysoko glorifikované  a zdvihnuté na piedestál posvätnosti a najvyšších ideálov ľudstva. 

Tomu sme podľahli aj my, západní Slovania - predovšetkým Česi, Poliaci, Slovinci a Slováci. Hanba nám za to - hanba za vlastnú naivitu a nekonečnú hlúposť a za primitívne hlúpu a  slepú dôveru na "hodnoty" Západu a tu predovšetkým na "hodnoty" USA.

V tejto prechodovej fáze, keď sa Západ  už odrazu nemusel obávať protiváhy východného bloku a nemusel  vôbec dbať o to, aby aj ľudia na spodných priečkach spoločenského  rebríčka boli relatívne spokojní, tak si kapitalizmus odrazu celkom zhodil  svoju sociálnu masku, ktorú  si aj tak nasadil len z donútenia nasilu, pretože sociálne srdce  nikdy nemal a začal ukazovať svoju pravú tvár. 

Táto tvár bola  tvárou divokého a nenásytného dravca, ktorý neľútostne zhltol  každú korisť, ktorá mu prišla do cesty a privtelil si ju len sám pre seba. 

Nový spoločenský model, ktorý mal zaručovať  najvyššiu úspešnosť, podmienenú samozrejme maximálnou a totálne bezohľadnou ziskuchtivosťou, sa nazval neoliberalizmom. Klamné slovo, ktoré na prvý pohľad neznie vôbec hrôzostrašne a brutálne, o to však brutálnejšie a neľudskejšie  sú  metódy neoliberalizmu, ktorými vládne a všetko určuje,  pričom takmer celkom vytlačil zo spoločnosti model sociálného  trhového hospodárstva, ku ktorému sa niekedy hlásili ešte aj  takí pravicovo konzervatívni nemeckí politici, ako napríklad Helmut  Kohl. 

Takmer všetci ľudia boli buď opojení alebo obalamutení "skvelými" úspechmi neoliberalizmu, ktorý budil zdanie, že tvorí a vytvára peniaze a finančný kapitál fakticky neobmedzene a takpovediac akoby z  ničoho. Vznikla fáma a či ekonomická dogma, že do neoliberalizmu  a jeho metód sa nesmie za žiadnych okolností zasahovať a ani  ho v ničom obmedzovať. 

V tomto stave jeho najväčšieho triumfu sa globálny mozog západného  informačného kapitalizmu totálne vnútorne prestavil a odstavil  zo svojich štruktúr sociálnu inteligenciu a doslova ju paralyzoval.

V praxi to znamenalo, že finančné prostriedky, ktoré mali vtekať do sociálnych systémov spoločnosti, sa začali neúprosne obmedzovať  a krátiť.

Moc vo svete sa čoraz viac vytrácala z rúk politikov a prechádzala čoraz kompaktnejšie do mechanizmov trhov a neoliberalistická ideológia sa stala diktátorom sveta  a jeho najvyššou relígiou. 

Je veľa aspektov, ktoré budia dojem, že táto  ideológia bola naplno implementovaná už aj do konštitučných  orgánov európskeho Západu. Skutočnosť, že v USA už prenikla  dávno všade, do každej inštitúcie a do každej vlády, je známa už dlhú dobu. Neoliberalistická ideológia presvedčila všetkých, že trhový mechanizmus vie viac ako hociktorá vláda na svete. To bola hodina zrodu tzv. trhovokomfornej demokracie - pričom musím podotknúť, že v tejto slovnej kombinácii tkvie tažká urážka a absolútne zneužitie slova demokracia. 

Ekonomický imperializmus prevalcoval  a ovládol všetko a zasiahol do všetkých štruktúr nášho života  a zároveň aj znamená negáciu všetkých idealistických hodnôt a tým aj všetkých humanistických. 

Všetko je ekonomizované  a preekonomizované. Napríklad lekár v tomto systéme už dávno  nie je viac lekárom v klasickom slova zmysle a už vôbec nie niekým,  koho viaže ušľachtilosť Hipokratovej prísahy, kde sa zaväzuje  urobit všetko čo je v jeho silách, nech to stojí akúkoľvek  námahu, len aby urobil všetko pre dobro pacienta. Aj lekár sa už stal firmou  a či podnikom, ktorý je orientovaný na dosiahnutie čo najvyššieho zisku a pacient je len prostriedok k tomu. A  prostriedok možno využiť, použiť a mu všeličo nahovoriť tak, aby to prineslo čo najviac peňazí do podnikovej pokladnice - lekárovho vrecka. 

Podobne to funguje vo všetkých štruktúrach našej morálne zruinovanej  a patologickej spoločnosti, ktorá nám vytrháva srdce a naše vnútro mení na ľad. Najhoršie  na tom je to, že nikde na horizonte sa neobjavuje nádej, že by sa to v budúcnosti mohlo obrátiť k lepšiemu. 

Tak ako nie sme schopní vytvoriť svet  bez zbraní, práve tak nie sme schopní vytvoriť skutočne humánnu  spoločnosť, kde vládne láska a vzájomný rešpekt. 

Náš  svet ovládajú len zbrane a peniaze a v takom svete nemá miesto  ani solidarita ani láska - sú prekážkou moci a vykorisťovania  !!!!!!!

My, Slovania, sme si ale sami vykopali svoj hrob, kde sme pochovali naše najlepšie slovanské vlastnosti. Jedine Rusko, ktoré odmieta americké "hodnoty", do neho celkom nepadlo. Ako dlho ale vydrží, to ukáže budúcnosť.