Germáni nielenže založili v Británii 7 kráľovstiev, ale najväčšiemu vytvorenému z nich dali aj meno: England

19.11.2022 23:59

Anglovia, Sasi a Juti boli germánske kmene žijúce v severnom Nemecku a Dánsku. Niekedy v 5. storočí – pravdepodobne preto, že tam kde žili, bol časom nedostatok potravy - sa vydali na cestu do Británie a usídlili sa najprv na juhovýchode Anglicka. Po niekoľkých desaťročiach Anglovia a Sasi vytvorili spoločný kmeň Anglosasov.

Po nejakom čase sa zmiešali so zvyškami Keltov,ktorí žili na juhu Anglicka a boli už čiastočne romanizovaní, lebo veľkú časť Británie predtým ovládali starí Rimania a posledné zvyšky ich légii opustili Britániu v roku 410.

Ešte v 6. storočí sa britskí Anglosasi stali kresťanmi.

Anglosasi postupne rozšírili oblasť svojej moci na východ až do Walesu a na sever do Škótska. Stali sa tak najmocnejším etnikom v Británii. Postupne založili až sedem anglosaských kráľovstiev – Essex (Ostsachsen), Sussex (Südsachsen), Wessex (Westsachsen), Kent, East Anglia (Ostanglien), Mercia (Mercien), Northumbria (Nordhumbrien).

V 9. storočí tieto kráľovstvá prepadli lúpežní Vikingovia z Dánska, ktorým sa podarilo šesť z nich dobyť a ich vyplieniť. Len kráľovstvo Essex im odolalo.

V roku 878 sa napokon podarilo Alfredovi Veľkému, legendárnemu kráľovi z Essexu Vikingov poraziť a vyhnať ich z Británie. Niekoľko rokov po jeho veľkom triumfe – za vlády jeho vnuka Ethelstana - prišlo ku spojeniu všetkých sedem kráľovstiev, a tak vzniklo kráľovstvo England-Anglicko (Land der Angeln – krajina Anglov). Kultúra a tým aj reč Anglosasov potom ovládla takmer celú Britániu, okrem časti Walesu a Škótska.

Treba to ale chápať tak, že išlo o istý druh spolkového kráľovstva a všetkých sedem jeho častí malo aj naďalej svojich kráľov. V  roku 1066 Normani, ktorí prišli z Francúzska, dobyli Anglicko a tým sa skončila epocha vládnutia Anglosasov v Británii.

Anglická reč  má teda svoj pôvod v reči starých germánskych kmeňov – mimochodom, presne tak ako aj francúzska reč.

Jej historický vývoj možno zadeliť do štyroch niekoľko storočí trvajúcich epôch:

1,   Old English alebo tiež Anglo-Saxon   približne 450 až 1100 rokov

2,  Middle Englisch                                          - ,, -      1100 až 1500  rokov  

3,  Early Modern Englisch                              - ,, -      1500 až 1700  rokov  

4,  Modern English                                          - ,, -       1700 ………