Fyzika má konečne dôkaz: Z čiernych dier možno získavať energiu

30.06.2020 23:33

Tak to robia vyspelé technické civilizácie v iných slnečných sústavách. Škótskym fyzikom sa nedávno podarilo dokázať, že fyzik Roger Penrose mal už pred 50 rokmi pravdu, keď tvrdil, že rotujúcu čiernu dieru je možné využiť pre získavanie obrovského množstva energie.

Brit Penrose bol presvedčený, že ak sa podarí dopraviť nejaký objekt do vonkajších vrstiev čiernej diery, tak nadobudne negatívnu energiu. Ak následne bude tento objekt rozdelený na dve časti, tak jedna jeho polovica bude vtiahnutá do stredu čiernej diery, zatiaľ čo druhá bude vyrazená opačným smerom, pričom získa energiu z rotácie čiernej diery.

Penrose pritom vychádzal z toho, že niečo také je schopná realizovať len mimoriadne vyspelá technická civilizácia a má tak k dispozícii neobmedzene veľké množstvo energie.

Mimochodom, Penrose je matematikom, kozmológom a teoretickým fyzikom svetového mena. A podobne ako renomovaný francúzsky fyzik Jean Charon sa aj on zaoberal fyzikou vedomia.

Takmer polstoročia sa s jeho hypotézou nikto nezaoberal.  Pre vedcov znela ako science fiction.

Teraz sa ale podarilo skupine fyzikov zo School of Physics and Astronomy University of Glasgow v špeciálnom laboratóriu dokázať, že  efekt, ktorý predpovedal Roger Penrose skutočne existuje.

Uvádzam tu len celkom stručný popis princípu ich laboratórneho dôkazu:

Svetelné vlny emitované s presne stanoveným točivým mometom dopadajú na rýchlo rotujúci valec, ktorý v tomto prípade „zastupuje“ čiernu dieru.

Pri dopade svetelných vĺn na tento valec prichádza k vzniku rotačného Dopplerovho efektu, ktorý spôsobí, že svetelné vlny zmenia svoju pozitívnu frekvenciu na negatívnu.

Práve tento prechod z pozitívnej na negatívnu frekvenciu vĺn je príčinou toho, že vlny odoberajú valcu isté množstvo energie.

To ale znamená, že rotujúcim valcom reflektované vlny majú vyššiu energiu ako vlny, ktoré na valec dopadajú.

A to je presne ten efekt, ktorý Roger Penrose predpovedal pre rotujúce čierne diery už pred pol storočím.