filozofická báseň: Nájdi svoj vlastný čas a svoju CESTU - štítok, Moja poézia, Lyrika múdrosti

19.01.2016 23:39

Slovenská literárna tvorba postráda hĺbavú filozofickú lyriku, a tak vám ponúkam moju novú báseň z tohoto žánru.