Exporadca USA vlády: Západ by mal žiadať náhradu škôd od Číny

22.03.2020 23:05

Podľa niekdajšieho poradcu americkej vlády Josepha Bosca je Čína zodpovedná nielen za smrť a ochorenie na koronu mnoho tisíc ľudí na Zpade, ale aj za obovské ekonomické škody, ktoré západným krajinám kvôli tejto epidémii vznikli a vznikajú naďalej. 

Joseph Bosco – bývalý poradca Ministerstva obrany USA – vyzval vlády západných krajín, aby vypracovali takú spoločnú účinnú politickú stratégiu, v rámci ktorej by totalitárny režim komunistickej strany Číny prinútili nahradiť škody koronou, ktoré tak spôsobili západným štátom.

Finálne vyčíslenie všetkých týchto škôd, ktoré zatiaľ ešte neustále narastajú, by predstavovalo obrovskú suma.

Bosco:

„Najneskôr teraz by mal Západ ukončiť svoju desaťročia trvajúcu trpezlivosť voči Číne. Už pred touto katastrofou prišli na nás z Číny epidémie ako SARS a vtáčia chrípka. Teraz musí už byť toho naozaj dosť.“