Existujú ľudia, ktorí sú rezistentní voči korone, a to bez vakcín, či liekov!

25.11.2021 23:30

Prečo v tom prípade ale experti vyvíjali len vakcíny, aby potom politici brali ľuďom základné práva a nútili všetkých k očkovaniu a trestali ich, keď chcú svoje práva naspäť a keď nie všetci sú ich vakcínami nadšení?

Odpoveď je jasná – aspoň pre tých, ktorí ešte rozmýšľaju.

V čom však spočíva tajomstvo rezistencie niektorých ľudí voči korone, na čom sa zakladá ich „nepreniknuteľný obranný múr“, cez ktorý korona víry nedokážu preraziť?

Podľa všetkého sa tajomstvo takej super-rezistencie ukrýva v tzv. génoch imunity. O tom sú presvedčení niekoľkí experti-imunológovia. Medzinárodný tím týchto vedcov začne s vyšetrovaním DNA tých ľudí, ktorí sú voči korone rezistentní, a to bez liekov a očkovania! Ich gény imunity môžu pomôcť vyvinúť nové medikamenty proti korone (a to také, ktoré by ju blokovali) a proti podobným pandémiám.

Zatiaľ to ostáva len v rovine teórie – ale začiatok už bol urobený a ten je najťažší. Na projekte pracuje aj Isabelle Meyts, známa detská imunologička a lekárka na Katholische Universität Löwen v Belgicku.

Vedci musia nájsť okolo tisíc ľudí, ktorí takými génmi disponujú.

Pôjde o osoby, ktoré boli dlhší čas v kontakte s korona infikovaným človekom, pričom neboli pozitívne testované a ani nevyvinuli imúnnu reakciu na koronu. Z nich sú najvhodnejšie tie osoby, ktoré s infikovaným spolu žili ako partneri a či ako manželia.

Medzičasom sa už vedcom prihlásilo okolo 500 takých osôb. Tím vedcov už začal s analýzou prvých dát, ktoré získal. Ich práca je veľmi zložitá a náročná. O.i. je mimoriadne ťažké preukázať, že istá osoba, ktorá nebola nikdy infikovaná, bola dlhodobo vystavená veľkému množstvu korona vírov. V rámci toho musia vedci najprv dokázať, že infikovaný partner vylúčil z organizmu množstvo korona vírov, kým obaja strávili v relatívne úzkom priestore spoločne veľa času.

Musí však byť splnená aj ďalšia dôležitá podmienka. A síce, že v zmienenom čase boli obaja pomerne často testovaní.

Akonáhle budú nájdení správni-vhodní kandidáti, tak experti porovnajú genóm neinfikovanej osoby s genómom infikovanej osoby, aby tak mohli identifikovať gény, ktoré majú rezistenciu a sú teda gény imunity.

Akú funkciu ale tieto DNA-úseky majú, to sa potom musí ešte zisťovať pomocou zložitých bunkových a zvieracích modelov.

Len tak bude možné potvrdiť (alebo aj nie), že tieto gény skutočne spôsobujú rezistenciu proti korona vírusu.