Existuje súrodenecká láska medzi rastlinami?

28.08.2014 11:16

Najnovšie poznatky o rastlinách, ktoré biológovia pre nedávnom zistili, sú veľmi prekvapujúce a ukazujú, že sú aspekty v ich živote, ktoré sa celkom podobajú tomu, ako sa správajú aj ľudia.

Rastliny v prírode sú totiž schopné rozoznať, či ich bezprostrední susedia pochádzajú z tej istej  materskej rastliny alebo nie. V prípade, že majú spoločnú rastlinnú matku, tak sa k susedovi súrodencovi dávajú priateľskejšie. Ak sused nie je rodinným príslušníkom, tak nastáva konkurenčný boj koreňov rastlín.

Rastliny investujú veľké množstvo energie pri vytváraní početných a podľa možností aj dlhých koreňov a snažia sa ich v okolí čo najviac rozšíriť. Tým si zabezpečia prísun dostatočného množstva vody a výživných látok prv, ako si ich na ich úkor získa pre seba nerodinný konkurent v ich susedstve.

Ak však rastú vedľa seba súrodenci, tak si všetko podľa možnosti spravodlivo bratsky medzi sebou podelia.  Tak si zároveň ušetria aj energie, ktoré by inakšie spotrebovávali pre konkurenčný boj.

Z toho vyplýva, že rastlinám, ktoré vyrastajú v rodinnom zväzku, teda obklopené súrodencami, sa darí lepšie, ako je to v opačnom prípade.

Rastliny rozoznávajú svojich príbuzných na základe  zloženia chemických látok, ktoré ich korene vylučujú.