Existuje faktor, ktorý je pre vznik rakoviny aspoň tak závažný ako fajčenie,

09.12.2017 13:32

ale málokto to vie.

Ak by ho ľudia plne zohľadnili a upravili by svoju životosprávu rigorózne v súlade s ním, tak by ročne zomrelo na svete na rakovinu približne milión ľudí menej. Týmto zanedbaným a zanedbávaným faktorom rakoviny je nadváha – nadmerné množstvo tuku v tele zvyšuje veľmi riziko ochorenia na rakovinu.

Platí, že kto je príliš tučný, ten je náchylnejší na rakovinové ochorenia ako človek štíhly so správnou váhou. Dlhodobé analýzy rakovinových ochorení dokonca ukázali, že určité druhy rakoviny súvisia veľmi úzko s nadmernou nadváhou. Analýzy zahrňujú až 175 krajín.

Podrobne je všetko uvedené v odbornom magazíne Lancet.

Odteraz si musíme dobre uvedomiť, že zoznam príčin rakoviny sa rozšíril o dôležitý faktor – o nadmernú nadváhu. Dosiaľ bol známy ako najzávažnejší faktor ochorenia na rakovinu fajčenie. Teraz pribudol k nemu faktor nadváhy.

Veľkosť rizika ochorieť na rakovinu stúpa s veľkosťou indexu BMI (Body Mass Index). Ak je u niekoho BMI už 25, tak riziko ochorenia na rakovinu sa rapídne zvyšuje.

Príklad – ak je niekto vysoký 170 cm a váži 76 kg, tak jeho BMI je 26. Pritom sa bežne takí ľudia uspokojujú, že predsa nie sú vôbec tuční a už vonkoncom nie nebezpečne tuční.

Z uvedeneho ale vyplýva, že je to len škodlivý sebaklam. Všetci by sme sa mali usilovať o to, aby váha nepresiahla výšku. Ak je niekto vysoký 170 cm, nemal by mať viac ako 70 kilo.

Ešte dodám, že aj diabetes predstavuje značné riziko rakovinového ochorenia. Ale tento faktor v porovnaní s faktorom nadváhy je o polovicu nižší. Z toho vyplýva, že ten kto má veľkú nadváhu, tak u neho je riziko ochorenia na rakovinu dvojnásobne väčšie ako u toho, kto má len diabetes.