Európska civilizácia a jej súčasné ovplyvňovanie tradíciami islamu

16.12.2014 12:57

Spoločnosť v EÚ, najmä v jej západných štátoch, a tam predovšetkým v Nemecku a Francúzsku, prežíva obdobie veľkých politicko-kultúrných zmien. Nikdy v minulosti sa niečo podobné v takom rozsahu nekonalo. 

Európa bola jednoznačne len kultúrou západnej kresťanskej civilizácie a Orient a Blízky Východ boli takmer uzavretou kultúrou islamu, ktorá sotva mala vplyv na Európu. To sa extrémne zmenilo a do EÚ prenikajú aj početné a veľmi dominantné kultúrne vplyvy islamu, z ktorých mnohé nemajú vôbec nič spoločné s demokraciou, toleranciou a rešpektovaním slobody jednotlivca. Státisíce nositeľov tejto kultúry prúdi do EÚ a veľké množstvo z nich do Nemecka, ktoré je ústrednou a najdôležitejšou krajinou EÚ. Títo ľudia prinášajú k nám aj svoje tradície a svoje presvedčenie, že len relígia ma právo určovať zákony spoločnosti a nie štát. Touto relígiou je islam.

dokončenie:

Základom našej západnej spoločnosti je idea, že každý má právo na slobodný život, ktorý si sám určuje. Veľa detí i žien, ktoré žijú v Nemecku, i inde v EÚ, túto možnosť ale nemá. Vyrastajú a žijú v paralelnej spoločnosti, kde neplatia zákony našej demokracie. V Nemecku je veľa rodín, v ktorých sú nepriaznivé podmienky pre vývoj detí podľa zákonov demokracie. Je absurdné, ak napríklad riaditeľ školy a iné mužské osoby zamestnané v škole, nesmú vkročiť do telocvične, lebo tam majú hodinu telocviku aj dievčatá, ktoré sú moslimskej viery. 

Podobných deformácii v rôznych úrovniach nášho života je čoraz viac. Takto vzniká kultúrny relativizmus v našej spoločnosti, a to má za následok rast konfliktových potenciálov v nej. Takto smerujeme k tomu, že v budúcnosti zavedieme pod zvyšujúcim sa tlakom paralelnej spoločnosti oddelenie pohlaví napríklad v školách, na kúpaliskách a v nemocniciach. Neskôr azda aj to, že ženy budú môcť ísť do lokálov, reštaurácií a zábavných podnikov len v sprievode mužov.

V roku 2009 bol v Nemecku upravený zákon o uzatváraní manželstva takým spôsobom, že už nie je nevyhnutne nutné uzavrieť aj civilný sobáš. Pred zákonom postačuje len cirkevný sobáš. Od toho času veľmi narastá počet uzatvorených manželstiev, ktoré legitimuje len mohamedánsky imám a odvtedy narastá aj počet uzatvorení sobášov s dvoma či troma manželkami. 

To všeto sú príznaky toho, že naša moderná západná kresťanská civilizácia sa vyvíja regresívne a nadobúda stredoveké štruktúry. Ak takto prenecháme určovanie pravidiel fundamentalistom, dožijeme sa ešte mnohých nepríjemných prekvapení. 

Aj preto, aby to tak nebolo, vzniklo v Nemecku hnutie PEGIDA, o ktorom som už v inom článku podrobnejšie písal. Nemecko sa stalo krajinou, ktorá po USA, je emigrantami a utečencami najviac vyhľadávanou krajinou na svete. Preto aj plným právom smie a môže od nich očakávať, že ich prijatím ju títo ľudia aj posilnia a že budú pre ňu prínosom. Žial, to v mnohých prípadoch tak nie je.