Európa má už mešity – a čoskoro bude mať aj islamské kúpaliská

20.11.2019 21:23

To nie je žart, ale to bude realita v Európe. Zatiaľ je to len idea v jednej moslimskej hlave (ktorá však už teraz má veľa prívržencov), ale moslimovia zmýšľajúci fundamentalisticky čoraz viac menia obraz Európy podľa svojich predstáv a či lepšie povedané, podľa svojich plánov.

Frankfurtský podnikateľ, moslim Abdullah Zeran, nemecký občan a vyznávač prísneho islamu chce vo Frankurte postaviť kúpalisko výlučne pre moslimov.

Vyhlásil:

“Chceme postaviť  také kúpalisko, ktoré bude vedené len podľa predpisov a hodnôt islamu. Bude sa na ňom prísne dodržiavať to najdôležitejšie – separátne kúpanie žien a mužov. V tomto smere sme už ovplyvnili aj mnoho nemeckých  kúpalísk, kde sa už kvôli moslimom zaviedlo oddelené kúpanie pohlaví.

Zatiaľ sa to však praktizuje len dve až tri hodiny denne, čo je nedostačujúce. Chceme, aby sa to stalo trendom všade a aby oddelenie pohlaví bolo dodržané každý deň, a to po celý čas, keď sú kúpaliská otvorené. Veľa žien nechce ísť na kúpalisko spoločne s mužmi a čoraz viac mužov sa chce kúpať len s mužmi.“

Moslim Zeran ale klame, keď tvrdí, že čoraz viac žien sa nechce chodiť na kúpalisko kúpať spoločne s mužmi. Pokiaľ neboli v Nemecku milióny moslimov a posledné roky aj milióny mladých moslimských utečencov, z ktorých mnohí na kúpaliskách doslova masove sexuálne obťažovali ženy, tak ten problém neexistoval.

A práve z tohto dôvodu boli v Nemecku niektoré kúpaliská zatvorné (napr. v Paderborne), že kvôli sexuálnemu obťažovaniu domácich kresťaniek dochádzalo až k masovým bitkám medzi tými, čo ich bránili a moslimami, ktorí ženy obťažovali.

A Zeran sa ani slovom nezmienil o tom, prečo mladí moslimskí násilníci na kúpaliskách obťažujú len kresťanky a nikdy nie moslimky.

Aké by asi bolo veľké pobúrenie Zelených, Ľavičiarov a ďalších proislamských politikov, ak by niekto žiadal budovanie kúpalisk, kde by mali moslimovia zakázaný vstup?

Bol by nimi označený za rasistu a nepriateľa islamu.