EÚ voľby: Prezident nemeckých katolíkov ich varuje pred AfD. Pred moslimami ale nie!

30.04.2019 23:14

To je politický a religiózny rasizmus! Poburujúce, hanebné, nedemokratické! Nemáme viac myslieť národne, lebo dnes už je iná doba – to povedal Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

Za necelý mesiac sú EÚ voľby a keďže AfD, ale aj iné pravicovokonzervatívne strany v Európe získavajú čoraz viac sympatií, tak prišiel čas aj pre Thomasa Sternberga, aby vyslovil vážne varovanie pred „nebezečenstvom“, ktoré od nich hrozia.

Sternberg pritom dobre vie, že v demokracii platí pravidlo, že cirkev sa nemá miešať do politiky.

Preto „rafinovane“ aj zdôrazňuje, že predsa nedáva odporúčanie, koho majú katolíci voliť, ale len ich varuje pred AfD. Tým si ale len sám šliape na jazyk, lebo jeho varovanie je jasným „príkazom“ pre katolíkov, koho majú voliť.

Sternberg vyhlásil  verejne v médiách aj nasledovné:

„Nesmieme prenechať populistom Európu, lebo sú nebezpečenstvom pre demokraciu a pre celoeurópske myšlienky. Je potrebné voliť len demokratické strany, ktoré jediné zaručujú, že náš európsky projekt, ktorý buduje a vytvára čoraz silnejšiu a jednotnú Európu, sa bude ďalej rozvíjať. A to má veľa spoločného aj s kresťanstvom. Každý kto je dobrým kresťanom, musel zbadať, že politika a metódy AfD sú maximálne nekresťanské. A každý, kto čo len trochu rozumie politike, ten musí pochopiť, že v modernej Európe už nemôžeme viac operovať s národnou politikou, lebo to je už prežitok, ale len s celoeurópskou.“

Sternberg je vyslovený demagóg a proeurópsky populista.

Jeho príkazy pre kresťanov, koho majú voliť a koho nie (AfD), pripomínajú pomery, keď ideológovia NSDAP v období pred 2. svetovou vojnou démonizovali komunistov, socialistov i kresťanských demokratov a prikazovali voliť len NSDAP, ako jediných skutočných demokratov.

Kam to napokon viedlo, vieme dobre všetci. A keď šéf nemeckých katolíkov ešte naviac zatracuje aj národnostné cítenie a svojbytné politické rozhodovanie v kompetencii jednotlivych EÚ národov, tak zrádza pôvodnú pronárodnú politiku Konráda Adenauera, Helmuta Kohla a F. J.  Straussa.

Z môjho pohľadu sa tak Sternberg stáva "politickým rasistom", lebo tu ide o politický rasizmus.

Sternberg sa ale ani jediným slovom nezmienil, že tie strany, ktoré on doporučuje voliť, vpustili do EÚ tisícky kriminálnych moslimských migrantov, pre ktorých sú kresťania len neverci, pre ktorých je určené peklo a ktorých preto môžu vraždiť a okrádať a kresťanské ženy sú pre nich len sexuálne objekty.

A keď to AfD vysloví, tak je pre neho táto strana preto len populistickou a nedemokratickou stranou.

A Thomasa Sternberga ani len nenapadne varovať spoločnosť pred religióznym rasizmom islamistov. V ich prípade je nevyhnutné spájať s nimi pojem religiózny rasizmus a všade o tom hovoriť.