EÚ štáty budú donucované prijímať migrantov aj proti vôli svojich občanov

25.11.2017 23:39

V októbri boli vypracované tzv.  nové Dublinské pravidlá, ktoré exaktne určujú prijímanie migrantov jednotlivými štátmi. Budúci týždeň majú byť predložené v Strassburgu, kde ich majú odsúhlasiť príslušné grémiá.  Ich schválenie platí ako isté. Celé to organizuje EÚ výbor pre občianske slobody, justíciu a vnútorné záležitosti.

Nové Dublinské pravidlá tak majú prísť namiesto Dublinskej dohody z roku 2015, kde ešte nebola reč o „donucovacích prostriedkoch“, ktoré budú nasadené, ak nejaký štát odmietne prijatie migrantov. V nových pravidlách to je už zakotvené. Je tam o.i. uvedené aj to, že ak bude vyhlásená mimoriadna situácia, tak jednotlivé štáty budú musieť prijať istý počet migrantov z iného štátu, pre ktorý taká situácia bola vyhlásená.

Unicef varuje, že nás očakáva  už v blízkej budúcnosti niekoľkomiliónová masa utečencov z Afriky.