EÚ médiá zamlčujú: „Migračný tlak“ stúpa na všetkých európskych migračných trasách

04.06.2021 23:21

Šéfporadca Viktora Orbána pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi  to povedal tento tyždeň vo vysielaní „Dobré ráno Maďarsko“.

K tomu dodal, že pokiaľ Európa neuzavrie  svoje vonkajšie hranice, dotiaľ  sa budú ľudia neustále pokúšať prísť do Európy ilegálne.

Pripomenul, že súčasne sa zintenzívnili aj aktivity NGOs, ktoré týmto ľuďom pomáhajú prekročiť naše hranice ilegálne.

Podľa údajov Bakondiho bolo tento rok zadržaných maďarskými bezpečnostnými zložkami viac ako 38 000 ilegálnych migrantov.

Za ten istý čas v minulom roku to bolo „len“ 10 000.

Na záver vysielania zdôraznil György Bakondi, že Maďarsko v tejto zložitej migrantskej problematike zaujalo jednoznačnú pozíciu:

„Nechceme a nebudeme žiť v našj krajine s ľuďmi, ktorí sú k nám posielaní nejakými organizáciami EÚ s cieľom a príkazom, že tu s nimi máme a musíme žiť.

My sme toho názoru, že tí, ktorí k nám prídu žiť, nesmú byť žiadni ilegálni migranti a nesmú byť k nám dovážaní a transportovaní kriminálnymi organizáciami.

Do Maďarska smú prísť len takí migranti, ktorí  k tomu dostanú oficiálne povolenie od príslušných maďarských úradov.“