ESA kozmický teleskop Gaia objavil v hĺbkach kozmu 12 Einsteinových krížov

14.04.2021 23:21

Einsteinove kríže sú zobrazenia veľmi vzdialených galaxií, ktorých svetlo prichádza k našej planéte nie priamočiaro, ale je na svojej ceste kozmom zakrivené.

V podstate tu ide o špeciálny zvláštny fenomén, známy ako takzvané gravitačné šošovky.

Pričom pod gravitačnou šošovkou rozumieme pozoruhodný efekt, ktorý vzniká, ak svetlo prichádza k Zemi z veľmi vzdialeného kozmického objektu, napr. z aktívneho kvazaru a pritom prechádza okolo veľmi hmotnej galaxie.

V dôsledku toho je zakrivené takým spôsobom, že z našej perspektívy pozorujeme zobrazenie kríža. V istých prípadoch môžeme pozorovať alternatívne aj zobrazenie prstenca – vtedy hovoríme o Eisteinovom prstenci.

Fenomén gravitačnej šošovky hypoteticky postuloval na základe Einsteinovej všeobecnej teórie relativity už v roku 1936 český astronóm František Link.

Teleskop Gaia vyrazil do kozmu v roku 2013. Okrem realizácie viacerých dôležitých úloh fotografuje špeciálnou kamerou neustále hviezdnu oblohu.

Objavené Einsteinove kríže sú optickým dôkazom správnosti Einsteinovej teórie relativity.