Energia priestoru - je ilúziou alebo realitou? Angela Merkel odmietla ponuku nemeckého vedca na jej využívanie

22.07.2018 23:09

Energia priestoru ("energia zadarmo") je energiou, ktorá je prakticky nevyčerpateľnou formou energie a ak by sme ju dokázali vyrábať, tak by bola fakticky za nulový tarif.

Ako prvý ju objavil Nikola Tesla. V marci roku 1901 prihlásil na americkom patentovom úrade patent na získavanie energie priestoru pomocou špeciálneho generátora, ktorý ju premení na elektrickú energiu. V roku 1931 ukázal Tesla, že auto môže jazdiť bez jedinej kvapky benzínu. Namiesto benzínového motora v aute - značky Pierce-Arrow - dal do neho vložiť elektromotor svojej konštrukcie, ktorý bol generátorom na energiu priestoru.

Tesla jazdil na aute niekoľko hodín a jeho elektromotor nebolo potrebné nabíjať. Dosiahol na ňom rýchlosť až 140 km za hodinu. Všemocný automobilový priemysel v USA, v zhode s benzínovými koncernami však urobil všetko pre to, aby sa Teslove auto s novým motorom nepresadilo. 

Teslove mŕtve telo bolo v januári roku 1943 najdené v hotelovej izbe v New Yorku. O jeho smrti nebolo vydané nijaké oficiálne vyhlásenie a všetky jeho pracovné podklady, ktoré mal pri sebe, boli skonfiškované tajnou americkou políciou.

Jeho objav priestorovej energie zadarmo však neupadol do zabudnutia a jeho rozvíjaniu sa venujú aj v súčasnosti viacerí renomovaní fyzici. Medzi nimi aj nemecký profesor Claus W. Turtur, ktorý je profesorom na vysokej škole v meste Wolfenbüttel. Vo svojej publikácii - Energia zadarmo pre všetkých ľudí - postuluje možnosť výroby energie pre všetkých, ktorá nič nestojí, je nevyčerpateľná a všadeprítomná, pričom nezaťažuje životné prostredie a neohrozuje naše zdravie.

Klasická veda jej existenciu popiera - ale čo všetko už nepopierala tradičná veda, čo sa napokon ukázalo realitou. Turtur potvrdil Teslovu teóriu a overil ju aj v laboratóriu. Podľa neho existuje nevyčerpateľná a čistá Teslova energia a ľudstvo ju môže neobmedzene využívať.

Mimochodom, aj Albert Einstein, ako najvyššia autorita fyziky, tvrdil, že priestor je energia a že aj vákuum nesie v sebe energiu. Pomenoval ju energia vákua.

Potvrdzuje to aj kvantová fyzika - vo vákuu neustále vznikajú a vychádzajú z neho energetické kvantá, aby na zlomok sekundy existovali a potom opäť v ňom zanikli.

Tento fenomén sa nazýva fluktuácia vákua.

Teslova energia nám umožňuje stavať generátory, ktoré by vyriešili naše problémy pri zásobovaní energiou raz navždy. Dosiaľ spaľujeme tony uhlia a benzínu, len aby sme získali energiu jedinej megawatthodiny. Jeden liter priestoru však obsahuje energiu veľa miliard megawatthodín.

Pred niekoľkými rokmi sa obrátil nemecký profesor na kancelárku Angelu Merkel obsiahlym listom, kde boli priložené technické dokumenty a návody na výrobu čistej energie. Až po viacerých urgenciách dostal odpoveď.

Prišiel krátky strohý list z úradu kancelárky, kde bolo lapidárne zdôvodnenie zamietnutia: "Zatiaľ nebolo spoľahlivo preukázané, že Vami uvedená energia existuje a preto Nemecko zotrvá aj naďalej pri využívaní doteraz známych energií."

Samozrejme, že aj teraz, ako pred viac než osemdesiat rokmi v prípade Nikolu Teslu, majú v takejto reakcii kacelárky prsty veľkokoncerny, ktoré by stratili svoje obrovské zisky, ak by profesor Turtur a ďalší so svojimi ideami prerazili.