Energetické polia kozmu ovplyvňujú všetko a aj náš život i naše myslenie

24.10.2015 19:02

 

Na začiatku vzniku kozmu bola všetka hmota, ktorá dnes v ňom existuje, skoncentrovaná v jedinom imaginárnom bode. Keď na začiatku času bolo všetko so všetkým spojené, tak toto prastaré prepojenie musí existovať v nejakej forme aj v súčasnosti. Potom sú prepojené navzájom aj všetky vzdialené hviezdy a sú prepojené aj s naším Slnkom, s našou Zemou a aj s nami. Na konci tohto reťazca sú kvanty s ich mysterióznou schopnosťou prostredníctvom istého druhu "telepatie" si v nulovom čase vymieňať informácie bez ohľadu na veľkosť vzájomnej vzdialenosti.

To, že aj 15 miliard rokov po veľkom tresku je ešte stále všetko so všetkým v kozme spojené, na to existujú viaceré indície, ktoré to potvrdzujú, ako napríklad takzvané morfologické polia a morfologické základné štruktúry, ktoré sa všelikde prejavujú: špirálové formy - možno ich pozorovať tak v kozmických špirálových hmlovinách, ako aj v domčekoch slimákov. Tiež existuje prekvapujúca paralela medzi štruktúrou atómov a pravekými mikroorganizmami: trilobiti, ktorí žili pred 500 miliónmi rokov sa podobajú na vlas atómu elementu rubídia.

Takých základných štruktúr existuje množstvo, a to nás oprávňuje k tvrdeniu, že v kozme existujú morfologické atómové štruktúry, v ktorých sú uložené všetky informácie o evolúcii kozmu. Z tohto gigantického zásobníka informácií sa mohla rozvinúť kvantovo-fyzikálna komunikácia medzi rôznymi časťami kozmu, a to je príčinou toho, že v prírode existuje taký veľký počet základných štruktúr, ale aj fenoménov ako telepatia, prekognícia, synchronicita rovnakých udalostí, ktoré sa odohrajú súčasne, a to vo veľkej vzdialenosti od seba a pod.. 

Z toho ale vyplýva aj to, že čokoľvek sa udeje v našom mozgu, tak na to niekde v kozme niečo okamžite reaguje, čo platí prirodzene aj opačne. To je súčasne dôkazom toho, že naše myslenie nie je nezávislé, ale že súvisi s kozmom a udalosťami v ňom. Nevieme o tom a ani to nevnímame, lebo sa to deje mimo úrovne nášho vedomia.

Akú predstavu majú kvantoví fyzici o tom, ako sú prijímané informácie kvantami? Tu treba povedať, že predstava o tom je pre každý ľudský rozum nemožná. Kvantoví fyzici ale majú pred inými tú výhodu, že poznajú kvantovú teóriu, ale ich predstava o kvantoch zlyháva práve tak, ako aj predstava o nich každého z nás.

Znamenitý fyzik Niels Bohr povedal o kvantoch v roku 1927, že ten kto nie je šokovaný z kvantovej teórie, že ten ju ani nikdy nepochopí.

Čo môžeme očakávať od  častice akou je kvant, ktorá sa neustále vyhýba tomu, aby sme ju mohli objektívne reálne zachytiť? V žiadnom prípade nemožno očakávať odpoveď na otázku, ako kvant dokáže svojimi "telepatickými" schopnosťami determinovať celý kozmos. Analogicky to možno vyjadriť nasledovne: Ako je možné, že z množstva tieňov, ktoré sa vzájomne dotýkajú a prekrývajú, vznikne niečo, čo nie je tieňom a zároveň je to aj trojrozmerné?

Ako je to možné, to nevieme, ale vieme, že to je tak.