Egyptská moderátorka bola odsúdená do väzenia. Hovorila v televízii o sexe

24.05.2018 22:35

Huda Schaaravi, svetoznáma bojovníčka za práva žien v Egypte a arabských krajinách sa pri tomto rozsudku musí obracať v hrobe. Súd v Káhire odsúdil populárnu  televíznu moderátorku Salah na tri roky do väzenia. Vo svojej relácii, ktorú vysielala súkromná televízia Al-Nahar v rámci svojho vysielania hovorila o mimomanželskom tehotenstve.

Líčila taký hypotetický scenár, keď nejaká žena náhodne a či nedopatrením otehotnie pri pohlavnom styku, pri ktorom išlo obom sexuálnym partnerom len o jednorázový nezáväzný sex.

Potom si taká žena najde (prípadne za finančnú odmenu) niekoho, kto si ju vezme za manželku len na krátky čas, kým neporodí a potom sa s dotyčným rozvedie. Tak vznikne dojem, že dieťa bolo splodené v manželstve, čo je pre islamskú krajinu, akou je Egypt veľmi dôležité.

Na záver svojej relácie sa pýtala prítomného publika a televíznych divákov, aký majú názor na túto problematiku. Napokon ešte zdôraznila, že istotne každý Egypťan niečo také zavrhuje a že nie všetko, čo je v iných spoločnostiach bežné, je aj morálne. Rozhodne nie v Egypte.

Krátko po vysielaní podal za to na ňu istý právnik z Alexandrie trestne oznámenie a súd, ktorý sa konal o niekoľko mesiacov neskôr, ju uznal vinnou za vyvolanie verejného pohoršenia a za ťažký priestupok proti egyptským mravom a proti islamu.

V konzervatívnych islamských kruhoch egyptskej spoločnosti je predmananželský sex nielen tabuizovanou témou, ale je vyslovene neprípustný. A dokonca aj egyptská Mediálna Únia odsúdila Salah za jej nemorálne prešľapy vo vysielaní.

Takéto pomery sú adekvátne stredoveku a ženy žijúce v takýchto spoločnostiach sú z nášho pohľadu naozaj poľutovaniahodné.