Dvornú etiku faraónov kopírovali a dodnes to robia všetci mocní. Pápežov nevynímajúc

15.06.2022 23:20

Početné maľby, reliéfy a skulptúry, ktoré sa zachovali z rôznych období dejín Egypta faraónov nám dávajú dostatočné a obšírne vysvetlenie o tom, ako vyzeral ornát a panovnícke emblémy egyptských vládcov.

Jedinečné originály máme k dispozícii napríklad z neporušenej hrobky Tutanchamuna. Vlastníme i značne veľký počet rôznych častí kráľovského oblečenia. Sú to napríklad vesty,  zástery, ako aj kompletné šaty zo sokolieho peria. V našom vlastníctve sa nachádzajú taktiež početné býčie chvosty, ktoré si faraón pri istých príležitostiach upevňoval vzadu na opasok. Pôvodne patrila ku kráľovskému ornátu aj kožušina z pantera.

Posledne menované oblečenie faraónov poukazuje na veľmi starú, takpovediac archaickú časť egyptskej histórie, charakterizovanú výraznými magickými predstavami. Ide o čas, ktorý sa vyznačoval vierou v to, že ak sa kráľ obliekol do kože nejakého zvieraťa, a keď teda rituálne a kultovo s takýmto zvieraťom splynul, tak, že potom nadobudol všetky schopnosti a vlastnosti tohto zvieraťa, ktoré  vtedajší ľudia zrejme uctievali ako takzvaný idol. Poznáme aj ďalšie časti kráľovského ornátu, ako napríklad čelenku, kučery vlasov a falusovú tašku, ktoré dokumentujú kontakty a spojenie archaických Egypťanov s kmeňmi Nomádov žijúcimi v tých časoch v Lýbijskej púšti.

  Veľký a zvláštny význam mali panovnícke koruny, ako aj ďalšie insígnie moci faraónov, ktoré im boli prepožičané najvyššími bohmi. K najstarším korunám patrila biela koruna, reprezentujúca hornoegyptskú časť kráľovstva a koruna červená, ktorá symbolizovala Dolný Egypt. 

V prvom prípade išlo o pokrývku hlavy značne vysokej konštrukcie, zhotovenej z látky alebo jemného filcu. Druhá bola prevedená ako spodný doplnok prvej a bola vystužená drôtom. Nastoknuté jedna do druhej predstavovali takzvanú dvojitú korunu, a kto ich bol oprávnený nosiť, ten bol právoplatným vládcom Horného i Dolného Egypta.

     K ornátu faraóna patrila aj kráľovská šatka, ktorej zadná, na krku visiaca časť bola zapletená do formy vrkoča. Charakteristickým doplnkom oblečenia faraóna bola aj zvláštnym spôsobom upravená ceremoniálna brada, rozdelená do početných zapletaných pramienkov. Sem sa radila aj krátka plisovaná kráľovská zástera. Všetky súčasti kráľovského ornátu, ako aj insígnie moci, majú spoločné jedno - sú výrazom moci a dôstojnosti faraóna a prepožičiavajú ich majiteľovi božskú moc.