Dvaja ruskí chemici vytvorili nový systém usporiadania chemických elementov

10.01.2021 23:11

Chemici sú známi tým, že obľubujú štrukturovaný poriadok, kategorizovanie a usporiadané systémy. To je napokon aj základom a osnovou chémie, či už organickej alebo anorganickej.

Tabuľkové usporiadanie - tzv. Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov - chemických elementov je toho jednoznačným dôkazom.

Už viac ako 151 rokov sú všetky chemické elementy štrukturovane usporiadané v dvojdimenzionálnej tabuľke podľa rastúceho protónového čísla a podľa ich chemických vlastností.

Avšak, ak by sa zvolili iné parametre usporiadania elementov, tak by v istých prípadoch mohla nová tabuľka vyznieť účelovejšie. Preto mnohí chemici hľadali už dlhšiu dobu vhodné alternatívy odlišujúce sa od klasického usporiadania chemických prvkov.

Dvaja ruskí vedci, chemici Artem Oganov a Zahed Alahyari z Inštitútu pre vedu a technológiu v  Moskve teraz predstavili vo vedeckom magazíne Journal of Physical Chemistry svoju alternatívu, a tou je jednodimenzionálne usporiadanie chemických prvkov.

Základom ich nového usporiadania je zoradenie elementov podľa ich „podobnosti“ vo vzťahu k rádiusu ich atómov a k ich elektronegativite. Pozícia elementov v jednodimenzionálnom usporiadaní je označená výrazom Mendelejevove číslo (MN).

Ako ruskí vedci povedali, tak ich nová alternatívna tabuľka umožní podstatne ľahšiu identifikáciu nových materiálov s užitočnými vlastnosťami ako napr. tvrdosť, pružnosť, magnetizmus.