Dubiózni PR-odborníci manipulujú prostredníctvom médií ľahkoverné masy

15.11.2014 20:20

Náš "úžasný" globálny kapitalizmus a jeho politickí ochrancovia dovoľujú všetko, čo zvyšuje zisk a zabezpečuje moc.

A tak beztrestne pribúda v EÚ čoraz viac pochybných poradenských PR-agentúr, ktoré sa špecializujú na to, aby masu občanov manipulovali a ovplyvňovali v zmysle záujmov svojich rôznych chlebodarcov, ktorými sú predovšetkým vlády štátov, koncerny, firmy, armády, tajné služby.

Tieto agentúry spolupracujú s koruptnými médiami a majú vypracované rôzne metódy a systémy ovplyvňovania mozgov nedostatočne informovaných občanov, resp. tých, ktorí nemajú možnosť preniknúť k informáciám objektívnym a sledujú len koruptné a jednostranne píšuce médiá. Čítal som viaceré texty takýchto pochybných a nesvedomitých PR-agentúr, ktorými ponúkajú médiám svoje služby. Jeden z nich mal nasledovné znenie: 

"Doplníme a rozšírime vašu mediálnu prácu na najvyššej žurnalistickej úrovni a zabudujeme do nej také informácie a také poznanie, a to takým spôsobom, že každý váš čitateľ bude presvedčený, že len vaše médiá mu ponúkajú najlepšiu informačnú kvalitu a že mu najlepšie približujú realitu a hodnovernosť informácií. atď....."

Tieto perfídne agentúry zarábajú obrovské peniaze na klamstvách , ktorými premývajú mozgy priemerneho občana.

Ich ponúkaná práca na najvyššej žurnalistickej úrovni neznamena nič iné ako nasledovné, ak to preložíme do reči zrozumiteľnej každému:

Zaplať si žurnalistu a on pre teba napíše čokoľvek potrebuješ, a to takou formou, že tomu každý uverí.