Dôsledok Brexitu: V Británii stúpla neočakávane vysoko inflácia

12.12.2017 22:22

Najviac to spôsobil nárast cien leteniek, potravín a počíatčových hier. Finanční exoperti to pokladajú za oneskorené následky Brexitu.

Aj kúpna sila Britov sa znížila, a to všetko tlmí ich vianočnú náladu. K vysokej inflácii prispieva aj  veľky nárast cien za služby a za vstupenky na kultúrne podujatia.