Dorozumievajú sa kvanty telepatiou?

20.07.2014 00:02

Moderná fyzika objavila v mikroskopickej úrovni kozmu, vo svete kvantov, neuveriteľný fenomén. Kvanty, najmenšie elementárne častice, ktoré nie sú hmotou, ale len energiou, si navzájom vymieňajú informácie, čo znamená, že navzájom komunikujú. V podstate pozostáva celý kozmos len z kvantov. Naša hypotéza znie, že potom za celým kozmickým dianím stojí neviditeľná, všetko riadiaca energia - kozmické vedomie.

Na ženevskej univerzite pracuje profesor Antoine Suarez. Jeho špeciálne pole pôsobnosti sú práve kvanty.  Profesor Suarez reallizoval pred niekoľkými rokmi pozoruhodný laboratórny pokus, ktorého výsledok bol senzačný a ohromujúci. Pokus ukázal veľmi presvedčivo, že v mikrosvete kvantov vládnu zákony, ktoré nie je možné interpretovať našou klasickou logikou. V rámci pokusu profesor zistil, že medzi kvantami esxistuje istý druh tajuplného vzájomného pôsobenia a či vzájomná komunikácia, ktorá má charakter diaľkového pôsobenia.

Záhadné, a podľa klasických zákonov fyziky aj nevysvetliteľné je to, že kvanty si navzájom vymieňajú informácie prakticky okamžite, a to bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od seba vzdialené. Ak by sme to chceli vyjadriť v terminológii paranormálnych javov, tak by sme museli povedať, že ide o kvantovú telepatiu. Možno to názorne vyjadriť nasledovným spôsobom:

Dva fotóny sa vydajú z toho istého miesta na cestu - každý iným smerom a pritom oba robia vždy to isté. Čo urobí jeden, tak to isté urobí v tom istom okamihu aj druhý. Z toho vyplýva, že si musia vymieňať nejaké informácie. Len tak sú v stave robiť vždy to isté. Ako je ale niečo také možné?

Môžeme to vyjadriť nasledovnou analógiou. Dvojičky Peter a Ivan cestujú ráno z Bratislavy. Peter cestuje rýchlikom do Košíc a Ivan odcestuje do Prahy. Po hodine cesty Peter vstane a otvorí okno. V tej iste chvíli otvorí okno vo vlaku aj Ivan. O desať minút Ivan zavrie okno a práve vtedy to isté urobí aj Peter. Kedykoľvek jeden z nich niečo urobí, tak to isté v tom istom momente urobí aj druhý. Niečo také je samozrejme v našom svete nemožné - vo svete kvantov je to však realita.