Dopúšťa sa Maďarsko telesného týrania migrantov? Alebo ide len o lživé obvinenia EÚ-pozorovateľov?

18.09.2018 23:22

Viktor Orbán sa ako prvý a hneď od začiatku postavil nebojácne proti utečeneckej politike kancelárky Merkel, a to v čase keď sa ešte naplno opájala svojími „úspechmi“ a dávala sa servilne oslavovať Obamom, Clintonovou a ďalšími ako novodobá, druhá matka Tereza.

Vtedy protest Orbána Merkel a jej politickí prisluhovači ešte nebrali vážne. Situácia sa časom ale zmenila a k maďarskému premiérovi a k jeho postoju voči prúdeniu migrantov do EÚ sa pridali ďalší vedúci predstavitelia svojich krajín.

Orbán sa tak stal úhlavným a veľmi vážnym nepriateľom kancelárky. Čo sa robí v takom prípade? Vtedy je potrebné urobiť všetko preto, aby sa taká osoba politicky i morálne demontovala, a to nasadením akýchkoľvek prostriedkov.

Šéf maďarskej vlády v súčasnosti predstavuje pre Brusel i Berlín veľké nebezpečie a preto sa proti Maďarsku snujú všemožné úklady a uvažuje sa o zavedení trestných sankcií.

Najnovšie sa Brusel a Berlín usilujú Orbána priam inkvizítorsky usvedčiť z toho, že je antidemokrat a diktátor. Predvčerom bola uverejnená správa medzinárodných pozorovateľov (ktorí sú v službe Bruselu), ktorá tvrdí, že majú dôkazy o tom, že maďarská polícia sa dopúšťa ťažkého telesného týrania migrantov.

V správe sa uvádza, že maďarskí policajti, ktorí strážia hranice, použili proti migrantom palice, kopali do nich, huckali na nich psov a striekali im do očí slzotvorné spreje. To, a údajné ďalšie prečiny polície voči migrantom na maďarsko srbskej hranici uvádza správa Európskej komisie CPT, príslušnej pre ochranu proti telesnému týraniu.

Ani jediným slovom sa ale v nej neuvádza, koľkí maďarskí policajti boli zranení migrantami a ani to, že niektorí migranti boli zranení až potom, keď útočili na maďarských policajtov!

Komisia vyslala vlastnú delegáciu pozorovateľov do maďarského pohraničia v susedstve Srbska, kde títo kládli otázky migrantom. Potom len na základe ich výpovedí skonštruovali svoju správu. Išlo však výlučne o migrantov, ktorí ilegálne prekročili hranice do Maďarska a nechceli dobrovoľne ísť naspäť do Srbska, keď ich maďarská polícia zadržala.

Každý, kto len trochu vidí do politiky Bruselu a Berlína, okamžite musí obsiahnuť, že takáto správa je absolútne tendenčná a neobjektívna a že celý tento projekt bol už od začiatku manipulovaný tak, aby z neho vyšlo totálne obvinenie Maďarska.

V správe napríklad úplne chýbajú aj výpovede policajtov, konajúcich službu na hraniciach. V tejto súvislosti pripomeniem, že je už dostatočne známe, ako agresívne sa chovajú mnohí migranti, keď ilegálne preniknú na územia EÚ a sú konfrontovaní s mužmi zákona, ktorí ochraňujú hranice. Stačí tu uviesť ako príklad španielsku Ceutu v Afrike, kde migranti španielských policajtov atakovali nielen zbraňami, ale aj fekáliami.

Maďarská vláda už písomne reagovala a odmietla všetky tvrdenia správy ako bezpredmetné, lebo uvedené zistenia pozorovateľov protirečia reálnym faktom.