Doma je nebezpečné byť vlastencom: Vodiča autobusu vyhodili z práce, lebo je hrdý Nemec

30.12.2019 21:03

Minulý týždeň DVB – Drážďanská mestská doprava – prepustila z práce H. L., vodiča autobusu len preto, lebo si na vozidlo upevnil malý štítok s nápisom: „V tomto autobuse je nemecký vodič“.

Hovorkyňa DVB na viaceré dotazy rozhorčených občanov i kolegov vodiča, ako aj „politicky nekorektných“ médií vydala lakonické vyhlásnie:

„Ako verejný podnik sme povinní zachovávať politickú neutralitu. A zároveň akciu vodiča hodnotíme ako prejav názoru, ktorý nestrpíme.“

Jej výpoveď je absolútnym nezmyslom a postráda nielen logiku, ale aj popiera právo na vlastnú mienku. Ak niekto dá verejne najavo, že hrdý vlastenec, tak je to úplne v poriadku. A ak je preto prepustený z práce, tak ide jednoznačne o politický mobbing jeho osoby. A cynicky tvrdiť, že dotyčný porušil politickú neutralitu, znamená hrubé zdiskreditovanie pojmu vlasť a vlastenectvo.

DVB týmto krokom posúva akciu vodiča do kategórie trestných činov.

Avšak k tejto veci sa už vyjadril aj hovorca polície v Drážďanoch:

“Vodič sa v žiadnom prípade nemusí obávať trestno-právnych konzekvencií.“

DVB plánuje prijať za vodičov aj migrantov.

Preto sa vynára otázka, aká by bola reakcia dopravného podniku, ak si vodič autobusu vyvesí oznam:

„V tomto autobuse je vodič migrant“

Alebo v iných prípadoch: „Som vodič moslim/žid/homosexuál/Turek.........

Som si úplne istý, že nikto z týchto by nestratil svoje miesto, tak ako vodič Nemec.

Aj to, čo sa stalo nemeckému vodičovi v Drážďanoch, sú len neblahé a doslova katastrofálne dôsledky utečeneckej politiky kancelárky.