Dolné Rakúsko vydá pre utečencov „Desať prikázaní pre migrantov“

29.05.2019 22:47

 Vláda spolkovej krajiny Dolné Rakúsko sa rozhodla, že každý utečenec a migrant, ktorý dostane povolenie ostať v krajine bude musieť absolvovať kurz, kde mu bude sprostredkované, ako sa treba správať v Rakúsku a kde sa bude musieť naučiť, aké hodnoty vyznáva rakúska spoločnosť.

To  všetko bude zhrnuté do oficiálneho kánonu s názvom  Desať prikázaní pre migrantov. Migranti ich budú musieť podpísať a sa zaviazať, že ich budú dodržiavať.

Desiate prikázanie znie: „Zato, že môžeš žiť v našej krajine, máš jej prejavovať vďačnosť.“

Okrem toho je v prikázaniach zahrnutá povinnosť naučiť sa nemecky, rešpektovať zákony, vychovávať deti v zmysle hodnôt rakúskej spoločnosti, konflikty riešiť len slovami, ctiť a rešpektovať všetky relígie, ktoré sú v Rakúsku, vysoko rešpektovať všetky ženy a samozrejme aj vlastnú.

Už v roku 2015, keď nekontrolovane prúdili do Európy státisícky migrantov a medzi nimi mnoho takých, ktorí prišli len preto, aby sa dopúšťali kriminálnych činov a sexuálnych násilností voči ženám, som písal o tom, že EÚ štáty, ktoré im udelia právo pobytu, by mali každému z nich dať podpísať prehlásenie, že vie o tom, že  ak sa dopustí závažného trestného činu, tak bude okamžite vyhostený tam, odkiaľ do EÚ prišiel.

Aj SR by mala vypracovať podobné prikázania ako Rakúsko, s dodatkom, že ak migrant alebo azylant, ktorý bol natrvalo prijatý, nejaké z nich hrubo poruší, bude zo Slovenska okamžite vyhostený. A každý, kto by to odmietol podpísať, by nesmel vstúpiť na naše územie.