Dokončenie: Pre astronómov záhadny kozmický objekt sa približuje k Zemi - 2. časť

13.06.2016 20:13

Astrofyzikálne vysvetlenie dráhy objektu, ktorá je podobná dráhe našej planéty, nie je jednoznačné. A tak sa len špekuluje, o aký objekt ide. Možno ide o malý kúsok z nášho Mesiaca, ktorý vznikol pri jeho kolízii s veľkým asteroidom a potom sa dostal na svoju neobyčajnú dráhu. Ale v tom prípade ostáva nevysvetlená jeho vysoká rotačná rýchlosť a rýchlo sa meniaci. 

A tak to bol známy britský astronóm Duncan Steel, ktorý pred nedávnom vyslovil hypotézu, že môže ísť o kozmickú sondu mimozemského pôvodu, ale v takom prípade o sondu umelú, teda vytvorenú technicky.

Veľmi často sú však prirodzené dôvody v takýchto prípadoch oveľa pravdepodobnejšie ako predpoklad, že ide o objekt, ktorý je spojený s mimozemskou civilizáciou. Ale napríklad ruský rádioastronóm Alexej Archipov upozorňuje kolegov, že tento názor môže byť aj kontraproduktívny, lebo vedie k tomu, že sa v istých prípadoch konštruujú za každú cenu rôzne nepravdepodobne prirodzené príčiny, len aby sa dokázalo, že nevysvetliteľný fenomén je predsa len vysvetliteľný prirodzeným spôsobom. 

Podrobná analýza údajov dráhy objektu 1991 VG, ktorú robil astronóm  Scotti,  ukázala, že už raz, a síce v marci 1975, bol blízko Zeme a nikto to nezbadal. Ale budúci rok, keď sa to zopakuje, tak bude astronómami veľmi pozorne sledovaný a možno sa potom podarí presne zistiť, akého je pôvodu.  

Koniec