Dokončenie: Jedinečný, výnimočný Augsburg – mesto Rimanov – staršie tisíc rokov ako Mníchov – 4. časť

30.04.2016 22:04

Nebola to však len priemyselná revolúcia, ktorá Augsburg podstatne zmenila. V priebehu napoleonských vojen stratil švábsky Augsburg v roku 1805 svoje výsostné právo ako slobodné ríšske mesto. Na príkaz Napoleona bol začlenený do Bavorského kráľovstva. Ku koncu 19. storočia malo mesto už 150 000 obyvateľov. Na jeho začiatku žilo v meste len 26 000 obyvateľov.

Na porovnanie: Počas epochy Fuggerovcov v 16. storočí  patril Augsburg s 30 000 obyvateľmi k najväčším mestám Svätej Rímskej ríše nemeckého národa.

V roku 1898 sa v Augsburgu narodil Bertolt Brecht, jeden z najvýznamnejších svetových dramatikov. Voľnomyšlienkár, oportunista, mysliteľ a ideologický revolucionár Brecht bol v konzervatívnom Augsburgu postrachom všetkých zarytých konzervatívcov a tradicionalistov.

Súčasný Augsburg už ale dávno našiel svoj mier so svojím „problémy robiacim synom“ a každoročne organizuje na jeho počesť veľký medzinárodný Brechtov festival.

Keď v roku 1933 prebrali v Nemecku moc nacisti, tak Hitlerova strana NSDAP, nedosiahla v Augsburgu viac ako tretinu hlasov, čo sa vtedy pokladalo za znak toho, že v meste jednoznačne prevládalo antihitlerovské nastavenie.  Takých miest bolo vo vtedjšej situácii v Nemecku len málo.

Situácia sa však postupne menila a keď Hitler prišiel v roku 1939 do Augsburgu, tak bol nadšene oslavovaný. Viac ako 500 augsburských židov emigrovalo a približne toľkí bol deportovaní do koncentrákov. V meste bola významná zbrojárska fabrika, ktorá vyrábala obávané vojenské lietadlá značky Messerschmitt a preto bol Augsburg vystavený viacnasobnému bombardovaniu počas druhej svetovej vojny. Veľké časti jeho fascinujúcho starého mesta boli zničené. Vojna skončila obsadením mesta americkou armádou.

Dnes je Augsburg jedno z najzelenejších miest Nemecka a miestom produkcie najmodernejších technológií pre životné prostredie. V máloktorom európskom meste je možné zažívať a pozorovať také dokonalé a harmonicky pôsobiace objatie dávnej histórie a modernej prítomnosti, ako v Augsburgu. Ak ste toto mesto ešte nenavštívili, tak vám ho vrele odporúčam do pozornosti.