Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA je podvod na občanoch EÚ

04.02.2015 11:55

 

 Rokovania o voľnom obchode medzi zástupcami EÚ a USA plus Kanadou prebiehajú už dlhšiu dobu a verejnosť v EÚ sa o podrobnostiach a o nevýhodách pre Európu, ktoré po podpísaní dohody budú smutnou a nezvratnou skutočnosťou, nedozvie prakticky nič. Tieto dôležité rokovania - kde na EÚ je zo strany Severoameričanov vyvíjaný extrémny tlak, ktorý možno nazvať aj hrozením a vydierním - sú prísne tajné. Oficiálne označenie tohoto obchodu znie: Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo - anglická skratka: TTIP a TAFTA.

Zámer ho zrealizovať je už pomerne starý.  Európa sa donedávna ešte pomerne úspešne proti tlaku z Ameriky bránila a nachádzala vždy niečo, prečo sa podpis dohody odkladal. Premocné USA ale robia čoraz väčší tlak, a tak čoskoro sa americký EÚ-vazal, spolu so svojimi členskými pdvazalskými štátmi, už neodokáže vzoprieť Washingtonu, v ktorého vleku bude na dohode participovať aj Kanada. 

dokončenie:

                           Môj komentár:

Keďže EÚ-vazal nie je schopný sa oslobodiť (a ani sa nechce) zo svojho vazalstva, tak poslušne podpíše dohodu za podmienok nadiktovaných Washingtonom. Preto ju politické "vodcovské figúrky" EÚ verejnosti musia vychváliť a osladiť. Treba však dodať, že ich v tomto smere veľmi podporujú aj mocné zoskupenia istých priemyselných kruhov v Európe, ktorých záujmy sa totou dohodou tiež naplnia a preto nám všetci spoločne predávajú tento balík ako niečo, čo skvelým spôsobom bude zabezpečovať a zvyšovať pracovné príležitosti v EÚ a podporí hospodársky rast. To všetko sú staré otrepané, ale aj osvedčené frázy. To všetko je nielen prifarbovanie reality, ale jednoznačný podvod.

Je úbohým vysvedčením európskej demokracie, že Brusel nedá možnosť hlasovania všetkých občanov o tejto veci. Od niečoho takého - ako je priama demokracia - sme v EÚ doslova galakticky vzdialení!

Je to hanba tzv. našej demokracie. Dokonca ani len parlamenty nesmú mať pri tajných rokovaniach o dohode svoje slovo. Toto je už totálny výpredaj EÚ-demokracie na trhu USA. Dohoda je podvodom preto, lebo nám občanom EÚ boli a sú zamlčané dôležité následky, ktoré z nej vyplývajú. Prípadne boli podané v zoslabenej polopravdivej forme. Niektoré mimoparlamentné opozície v EÚ a ďalšie aktivistické organizácie však internetom informovali verejnosť o zamlčaných faktoch, a tak sa formovali protesty. V polovici minulého roku už viac ako polmilión občanov podpísalo výzvu s viacerými požiadavkami.

Faktom ostáva - TTIP demoluje našu demokraciu a naše práva; zahraničné koncerny môžu v budúcnosti zažalovať na špeciálnych súdoch, bez verejného pojednávania, na vysoké úhrady škôd, štáty, ak vyhlásia zákony, ktoré ohrozujú alebo znižujú ich zisky. TTIP ohrozuje aj naše zdravie, lebo to, čo je v USA povolené, bez ohľadu na zdravie obyvateľov, bude aj u nás legálne - fracking, geneticky manipulované potraviny, lieky bez skúmania ich vedľajších účinkov. Priemyselné agrárníctvo obdrží ešte viac moci na úkor samostatných malých farmárov.

TTIP oreže aj našu individuálnu slobodu. Príde k ešte obsiahlejšej kontrole užívateľov internetu. Bude sťažený internetový prístup ku kultúre, vzdelaniu a vede, lebo v zmysle TTIP budú zavedené oveľa prísnejšie kritéria ochrany autorských práv.

Podpísanie TTIP znamená, že všetko v zmluve bude navždy zacementované. Čo je raz v TTIP dohodnuté a podpísané, nebudú môcť európski politici v budúcnosti zmeniť. Každú zmenu musia akceptovať všetci zmluvní partneri. A žiadny EÚ štát z nej nemôže samostatne vystúpiť, lebo zmluva bude podpísaná za všetky štáty Bruselom.

To je smutná a deprimujúca realita, ktorú nám nanútil Washington a tá názorne dokumentuje naše otrocké vazalstvo a devótnosť voči Washingtonu.