dnes báseň zo zbierky AUSSERHALB DER ILLUSIONEN - Der Weg zur Weisheit

29.06.2014 22:04

Pre filozofickú poéziu takého hlbokého transpersonálneho dosahu, ako to reprezentuje táto zbierka a špeciálne táto báseň, je najvhodnejším vyjadrovacím nástrojom nemčina. Preto sa ju ani nepokúšam preložiť do slovenčiny.  Nemčina je reč skvelých filozofov a takých geniálnych filozofických mysliteľov, akých najmä malé národy takmer úplne postrádajú.