Demokratický štát musí plne podporovať autentickú kultúru

05.10.2014 00:17
 

Dôležitou úlohou demokratickej politiky, ktorá o sebe tvrdí, že je naozaj politikou podporujúcou slobodu, toleranciu, humanizmus, antirasizmnus a kreativitu všetkých členov spoločnosti, musí byť to, aby všemožne podporovala autentickú kultúru a bola jednoznačne proti jej protipólu, ktorým je Kulturindustrie (kultúrny priemysel). Priemyselne vyrábaná kultúra (antikultúra) okráda priam kriminálnym spôsobom ľudí o ich kreatívnu fantáziu a namiesto nej im vkladá do hlavy smerovanie orientované výlučne na produkty svojej antikultúry a tým aj preberá za nich určovanie a výber hodnôt a cieľov kultúry. 

Predkladá ľuďom len vlastné antikultúrne tovary, a to predovšetkým pomocou médií a reklamy, ktoré manipulátorsky ovládla. Ľudia sa tak stávajú otrocky poslušnými, úplne nesvojprávnymi konzumentami produktov antikulktúry, ktorá sa prezentuje ako najvyššia a jediná autorita a inštancia na poli umenia a kultúry. 

Spoločnosť, ktorá sa nechá ovládnuť a zmanipulovať antikultúrou a Kulturindustrie, je spoločnosť, v ktorej vládne nesloboda a dekadencia. Všetko v nej podlieha len jednej schéme a jednej šablóne. Masová produkcia výrobkov antikultúry človeka odmocňuje a zjednodušuje, a tak ho robí absolútne poslušným a devótnym indivíduom najprv voči totalite antikultúry a potom už veľmi ľahko podľahne aj totalite globálneho kapitalizmu. Odtiaľ už je veľmi blízko k tomu ako sa stať dobrovoľným a poslušným nevoľníkom politike ideologických totalít rôzneho druhu.