"Demokratická" diskriminácia AfD: V 54. školách nesmú pôsobiť pedagógovia, ktorí sú v AfD

02.06.2019 20:38

Pedagógovia, ktorí chcú pôsobiť v jednej z 54. škôl v Hamburgu musia v pracovnej zmluve záväzne prehlásiť, že nie sú členmi AfD a že do tejto strany v budúcnosti ani nemienia vstúpiť.

Za vypracovanie týchto zmlúv bola zodpovedná agentúra Lernzeit Schulpersonal-Service GmbH, ktorá uzavrela s týmito školami kooperačné zmluvy.

Predseda AfD frakcie v hamburskom Senáte, Alexander Wolf, po tom, ako sa o tejto nehanebnej diskriminácii dozvedel, reagoval hneď a písomne požiadal Školský Úrad Mesta Hamburg o prešetrenie tejto záležitosti, ktorú vo svojom liste označil ako obrovský škandál.

Zároveň žiadal,  aby Školský Úrad preskúmal všetky zmluvy vypracované agentúrou, ktoré obsahujú diskrimináciu AFD a zistil, či sú so zákonom konformné a aby v tejto veci vyvodil adekvátne konzekvencie.

Poukázal aj na to, že táto agentúra len za  minulý rok zarobila ich prostredníctvom obrovskú sumu, až 550 000 eur – všetko peniaze daňových poplatníkov.

Wolf je presvedčený, že Školský Úrad v každom prípade nariadi zrušenie diskrimnácie AfD tak, ako ho agentúra zadefinovala do zmlúv.

Takýchto a podobných škandálnych opatrení a neoprávnených zásahov voči AfD je mnoho. Nie sú ničím iným ako dôsledkom

„diktatúry demokracie tzv. korektných politikov“.