Decembrové stretnutie ruskej a rakúskej kultúry vo Viedni, za účasti kancelára Kurza

01.01.2019 23:10

Pre rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza je úplnou samozrejmosťou, že  Rusko a jeho kultúra je v Rakúsku neporovnateľne obľúbenejšie ako USA a americká kultúra.

Preto bolo aj samozrejmosťou, že sa  minulý mesiac zúčastnil 12. moskovského bálu v historických miestnostiach viedenského Hofburgu, kde ruskí umelci vytvorili skvelú atmosféru pri zvukoch hudby pre stretnutie ruskej a rakúskej kultúry.

Vzájomné sympatie Rakúska a Ruska sú všeobecne známe a vláda Kurza ich ešte viac umocňuje a posilňuje.

Bál otvoril kancelár Kurz a o.i. povedal:

„Moskovský bál si veľmi rýchlo našiel csetu do svetoznámej tradície viedenských bálov a hneď sa stal významným dátumom vo viedenskom bálovom kalendári.“

Prostredníctvom sesterského viedenského bálu začiatkom roka 2019 v Moskve sa táto tradícia exportuje do hlavného mesta Ruska a bude sa trvale udržiavať. Kurz prízvukoval,  že viedenské bály boli už vždy významným miestom stretnutí a spoznávaní a ponúkali príležitosť na vytvorenie úzkych kontaktov a teraz, že aj pomáhajú ešte viac zblížiť ruské mestá a ruskú krajinu s Rakúskom a jeho mestami.

Viedenský Landtagspräsident Ernst Woller povedal vo svojej pozdravnej reči:

„Viedeň je svetoznáma aj svojím viedenským valčíkom a je nemysliteľné, že existuje vo svete mesto, kde sa koná viac bálov, ako vo Viedni. Máme do roka 450 bálov a viac ako 500 000 hostí. Ale ruská bálová noc v našom Hofburgu a viedenský bál v Moskve je niečo jedinečné a je to mimoridny zážitok, lebo Johann Strauß žil jeden polrok v Rusku a druhý polrok v Rakúsku. A preto je Wiener Walzer v Moskve taký populárny, ako nikde inde a preto Viedenčania milujú ruskú hudbu a ruský balet tak veľmi, ako nikde inde.“

Decembrový ruský bál vo Viedni otvorilo 35 párov mladých debutantov a prezentovalo polonézu z Čajkovského opery Eugen Onegin.  V priebehu bálovej noci vystúpili viacerí renomovaní ruskí sólisti a hudobníci s majstrovskými dielami ruského hudobného umenia. A frenetický potlesk návštevníkov bálu po každom ich vystúpení dlho nechcel utíchnuť.