Čoraz menej Nemcov má záujem o štúdium v USA

17.07.2014 00:09

Študijný pobyt v USA robí nemeckých študentov čoraz viac skeptickými vo vzťahu k USA, ako ku krajine vhodnej pre štúdium. Pritom nejde len o štúdium, ale aj o samotnú krajinu, kde študujú.

Už starý rímsky filozof Seneca hovoril, že študujeme nielen pre vedomosti, ale aj pre život. To si myslia aj tisícky nemeckých študentov, ktorí každoročne odchádzajú do cudziny, aby tam absolvovali svoje štúdium. Ich záujem o štúdium a o život v USA však rapídne klesá. Pritom za štúdiom do cudziny ich odchádza každý rok viac a viac. 

Ešte v dvadsiatom storočí boli pre Nemcov univerzity v USA vysnívaným akademickým cieľom. Medzičasom ich však čoraz viac prechádza chuť ísť za štúdiom do USA. Tento trend sa začal v tomto storočí. Kým v roku 2001 študovalo na amerických univerzitách ešte 9035 študentov,  tak v roku 2013 to bolo už len 5994 študentov, pričom medzi týmito rokmi ich každoročne bolo postupne menej a menej.

To je v protiklade so všeobecným trendom, lebo každým rokom odchádza študovať do zahraničia čoraz viac nemeckých študentov.

Dôvodom rastúcej nechute Nemcov ísť študovať do USA je silnejúca skepsa voči politickému systému v USA a klesajúca akceptancia amerického svetonázoru.

A to napriek tomu, že nemeckí študenti urobili v USA prevažne dobré skúsenosti. Najmä integračný a učebný efekt pre neskorší pracovný život hodnotia veľmi pozitívne. Viac ako polovica z nich uvádza, že mentalita ľudí v USA sa im páči viac ako to bolo predtým, ako tam odišli študovať.

Ale aj tak sa prevažna väčšina Nemcov, ktorí v USA ukončili svoje štúdium, vracia domov s negatívnym pohľadom na Spojené Štáty. Len 17 percent z nich vidí životné pomery v USA pozitívnejšie ako pred štúdijným pobytom. Až 50 percent ich ale vníma oveľa negativnejšie a v žiadnom prípade by tam nechceli ostať natrvalo žiť a pracovať.

Na druhej strane sa nemeckí študenti po ukončení štúdia v USA vracajú domov s pozitívnejším pohľadom na vlastnú krajinu a aj systém vysokých škôl v Nemecku hodnotia po návrate jednoznačne pozitívnejšie ako pred štúdiom v USA.