Čo Slovákov čaká, to ich neminie? Islamizácia EÚ dramaticky postupuje! Flámovia minoritou Flámska!

07.03.2019 20:03

Voľme politikov, ktorí sú proruskí a proslovanskí, ale aj pro „Kurzovskí“ a pro „Salviniovskí“.

Západ nemá najmenší záujem na prokresťanskej Európe a jej islamizácia postupuje čoraz rýchlejšie a politici a ich médiá to čoraz viac zahmlievajú.

V belgickom Flámsku (6, 5 milión obyv.) budú Flámi už čoskoro v menšine!

V najväčšom meste Flámska, v Antverpách (500 000 obyv.) sú Belgičania po prvý raz v menšine. Viac ako polovica sú migranti alebo ich potomkovia. Keď som bol pred 25. rokmi v tomto meste, tak v ňom žilo takmer 90 percent Belgičanov. Keď som tam zavítal na dva dni teraz v januári, tak mi spriatelený flámsky žurnalista prezradil novú realitu, o ktorej napr. nemecké či francúzske média mlčia.

Flámsko patrilo v stredoveku i začiatkom modernej doby k významnému svetovému obchodnému centru a bolo jednou z najbohatších oblastí Európy. Poznám dobre najväčšie flámske mestá Gent, Brügge, Antverpy, ktoré boli už v stredoveku dôležité prístavy, kde prichádzali obchodné lode s tovarmi z celého sveta. Flámsko bolo priam rozprávkovo bohaté o čom svedčí aj dokonalá a impozantná stredoveká architektúra jeho miest i mestečiek. To všetko bude už čoskoro len nostalgickou minulosťou.

Poriadok, organizácia, bezpečnosť, spoľahlivosť a pracovitosť, tak veľmi typické pre Flámov sa rýchlo vytrácajú a nastupuje rastúci chaos, neistota, ohrozenie, násilie a kriminalita.

V Antverpách sa udialo to, čo sa napríklad stalo už dávnejšie v Marseille:

Pôvodné obyvateľstvo sa vytráca a nastupuje na jeho miesto moslimská väčšina migrantov – a to čaká skôr či neskôr aj Slovensko, ak nevymyslí nič proti tomuto neúprosnému trendu.

Tieto zmeny vo flámskej populácii sa udial takrečeno bleskove. A keď prevažná časť dnešných flámskych občanov, ktorí majú 60 a viac rokov nebude za takých 20 rokov už na tomto svete, tak bude obyvateľstvo vo Flámsku už na  70 až 80 percent neflámske!

To o.i. možno dedukovať aj z toho, že súčasné pôvodne obyvateľstvo Flámska je v priemere oveľa staršie ako migranti Flámska.

Je preto viac ako pravdepodobné, že za 60 až 70 rokov, keď prídu do Antverp turisti z USA alebo Číny, tak im na úvod historickej prednášky o meste domáci belgický turistický sprievodca tureckej národnosti, povie:

„Starobylé slávne Antverpy sú hlavným mestom Flámska, kde voľakedy žili Flámovia.“

A čo naše Slovensko? U nás tak bude možno o niečo neskôr – povedzme o 80 až 90 rokov. Ak proti tomu už dnes nič neurobíme!

Už Ľudovít Štúr to dobre vedel:

„Len mohutný ruský dub môže zachrániť nás Slovákov“

Prečo dnes zrádzame jeho posvätný odkaz a tým aj sami seba?