Čo sa stane so svetlom baterky vyslanom do nočnej oblohy?

30.09.2016 22:05

Ak máme výkonnú baterku, tak jej svetelný lúč prenikne do vzdialenosti približne 400 až 500 metrov do tmy, ktorá sa rozprestiera na oblohe. Potom sa stratí, aj keď to platí len pre náš zrak. Lúč svetla z baterky sa na svojej ceste postupne rozširuje a v zmienenej vzdialenosti sa stáva  pre naše oči neviditeľným.

Svetlo, ktorého nositeľmi sú fotóny, stráca na intenzite preto, lebo čoraz viac fotónov absorbujú molekuly vzduchu. Ani zďaleka však nie všetky. Istá časť z nich prenikne ďalej do kozmu a mnohé sa dostávajú do čoraz jeho väčších hĺbok. Až napokon niektoré z nich preniknú až na hranice kozmu.